Level 15 Level 17
Level 16

Problems and Emotions


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
passion
хүсэл тэмүүлэл, тачаал
obnoxious
залхаасан, зэвүүн эгдүүтэй
despondent
гутарсан, гуньсан
arrogantly
их зан гарган, бардамнан
antipathy
жигшил, зэвүүцэл
devotion
сүсэг бишрэл
dilemma
сонгох зайлшгүй байдал, түвэгтэй байдал
engender
хүргэх, төрөх
complex
цогц
loyal
үнэнч
proliferation
дэлгэрэлт, өсөлт
reciprocity
харилцан ажиллах, харилцан солилцоо
vanish
арилах, далд орох
vitriolic
хор шартай, хорон
berate
загнах, хараах
contemptuous
дээрэнгүй, дооглонгуй
despise
үзэн ядах
humiliation
доромжлол, басамжлал
shame
гутамшиг, шившиг
stigmatize
шившиглэх, гутаах