Level 16 Level 18
Level 17

Problems in Society


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
discriminate
ялгаварлах
status quo
одоо байгаа нөхцөл байдал
biased
ялгаварладаг, алагчилдаг
prejudiced
дугаарлагдах
burden
ачаа
counter
эсрэг үйлдэл хийх, тоолуур, ямар нэг эсрэг
de facto
үнэн хэрэгтээ, бодит
notion
ойлголт, бодол
oppress
дарлах, хавчих
fringe
санжлага, цацаг
adolescent
өсвөр насны
paradigm
ямар нэгэн бодол ухагдахууны систем
amend
дутагдлаа засах, засвар оруулах
cause
шалтгаан, учир шалтгаан
conflict
мөргөлдөөн, зөрчилдөөн
delinquency
алдаа, гэм
hedonistic
амьдралд хайртай, амьдрах чин хүсэлтэй
hypocritically
хоёр нүүртэйгээр, хуурамч дүр төрхтэйгээр
manipulation
арга заль, булхай, ов мэх
rebel
бослого гаргах, дургүйцэх