Level 17 Level 19
Level 18

Investigating Crime


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
promote
дэвшүүлэх, дэмжих
analyze
дүн шинжилгээ хийх
industrious
ажилсаг, шаргуу ажиллах
assail
довтлох, хурцаар шүүмжлэх
resign
огцрох
contrary
эсрэг тал, нөгөө тал
hypothesize
таамаглал дэвшүүлэх
impair
сулруулах, хохирол учруулах
inference
гаргалгаа, дүгнэлт
suspicious
сэжиг төрүүлсэн, сэжиг бүхий
tolerate
тэвчих, нийцэх, хүлцэх
versus
эсрэг
compensate
тэгшитгэх, нөхөн олгох
objectively
бодитойгоор, жинхэнэ маягаар
dynamic
динамик, эрч хүчтэй
enterprising
санаачлагатай, овсгоотой
exploit
ашиглах, дарлан мөлжих
incentive
урамшуулал, түлхэх хүч
marginal
захын, туйлын
merit
тэнцэх, олж чадах