Level 19
Level 20

Entertainment


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cast
дэлгэцийн уран бүтээлчид
exotic
сонин, хачин
vanity
баярхах, ихэрхүү зан
hilarious
хөгжилтэй, инээдтэй
skit
богино хэмжээний элэглэл
improvisation
цээжээр зохиох
capricious
олон ааштай, дураараа
incompetent
мэдлэггүй, чадваргүй
amateurish
сонирхогчийн, мэргэжлийн бус
charismatic
бүхнийг татагч, бишрүүлэгч
zeal
хүч чармайлт, хичээл зүтгэл
bulk
ихэнх, олонх
cumbersome
бараа сүртэй, түвэгтэй
inhibit
хорио тогтоох, саад хийх
minimum
хамгийн бага
striking
тогшилт, содон
medium
орчин, арга хэрэгсэл
gala
баярын, гоёлын
trend
чиг хандлага
vulnerable
эмзэг, хэврэг