Level 6 Level 8
Level 7

Illness


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cure
эмчлэх, эдгээх
prognosis
өвчний цаашдын явцыг урьдчилан дүгнэх, урьдчилан дүгнэх
disease
өвчин, эмгэг
vein
хураагуур судас, шөрмөс
inject
тарих, хатгах
scar
сорви
fatally
үхлийн зайлах аргагүй
forensics
шүүхийн, шүүх
aggravate
хүндрүүлэх, цочроох
persist
хэвээрээ үлдэх
terminal
төгсгөл
wound
шархлуулах
anesthesia
мэдээ алдсан
augment
нэмэх ихэсгэх
certifiably
батлагдсанаар, найдвартайгаар
complication
хүндрэл, будилаан
decrepit
элэгдсэн, хуучирсан
implant
суулгах, шигтгэх
obese
тарга, махлаг
procedure
үйл ажиллагаа, горим