Level 7 Level 9
Level 8

Expertise and Academia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
curriculum
сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр
parochial
явцуу, хязгаарлагдмал
distinctly
тодорхой, хоёрдмол утгатай бус
longitude
уртраг
erudite
эрдэмтэй, тал талын мэдлэгтэй
rigor
хатуу чанга, нарийн нямбай
Orwellian
хувийн үзэл бодол бүрт саад болдог засгийн газрын тогтолцоо
fortify
бэхжүүлэх, бататгах
milieu
хүрээлэн буй орчин, дош
consequence
үр дагавар, гор, уршиг
implicitly
үг дуугүйгээр, далдуур
roster
жагсаалт, нэрс
secular
шашнаас ангид, шашны бус
suspend
түдгэлзүүлэх, дүүжлэх
chronologically
цаг хугацааны дарааллын дагуу
coincide
давхцах, таарах
core
цөм, зүрхэвч
deny
татгалзах, үгүйсгэх
diminish
хасах, татрах
reconciliation
эвлэрүүлэлт, зохицуулалт