Level 8 Level 10
Level 9

War and Military


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conquest
эзлэн авах, ялан дийлэх
strategic
стратегийн
battle
байлдах, тулалдах
to be in the trenches
тулааны талбарт байх
allegiance
үнэнч сэтгэл, үнэнч
cease
зогсоох
hierarchy
шатлан захирах ёс
apex
орой, дээд үзүүр
mobilize
дайчлах, хөдөлгөх
rank
ялгах, зэрэглэл тогтоох, жагсаах
ratio
харьцаа, коэффициент
resist
тэвчих, эсрэг зогсох
annex
нэгтгэх, нийлүүлэх (ихэнхдээ газар нутгийг)
collapse
уналт, дампуурал
devise
бодож олох, зохиох
invasive
түрэмгийлэн эзлэлт
artillery
их буу, пуужингийн галлалт
prevailing
ноёлсон, түгсэн
severely
хатуу чандаар, ширүүнээр
violation
зөрчил, хүчирхийлэл