Level 5 Level 7
Level 6

Blodsygdomme


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Anæmi
10 % af ældre over 65 som er hjemmeboende, 50% af ældre som er over 65 som bor på plejehjem
Megaloblastær anæmi
200 per 100.000 1% af alle over 70 år
Jernmangel anæmi
Prævalens: 1-2%
Anæmi ved kronisk sygdom
Hyppigste type hos hospitalsindlagte og næst hyppigste generelt
Hæmolytisk anæmi
Prævalens: 20 per 100.000 incidens: 2 per 100.000
Hæmoragisk diatese
Inge tal pga. mange årsager (bløder sygdom)
Polycythaemia vera
Optræder i 40-70 års alderen incidens: 1,5-2 per 100.000
Akut myeloid leukæmi
Incidens: 250 i Danmark, median alder 65 år, 80% af tilfælde af leukæmi for personer over 15 år
Akut lymfoblastær leukæmi
Incidens: 80 i Danmark, median alder for diagnose er 12 år og 60% af alle patienter er under 20 år gamle
Kronisk myeloid leukæmi
Incidens: 75 i Danmark, prævalensen er stigende, hyppigst hos personer i 40-70 års alderen
Kronisk lymfatisk leukæmi
Incidens: 330 i Danmark, median alderen er 70 år og den rammer dobbelt så hyppigt mænd som kvinder
Maligne lymformer med hodgkins sygdom
Incidens: 125 i Danmark topper i 20-30 års alderen
Maligne lymformer uden Hodgkins sygdom
Incidens: 900 i Danmark stigende incidens med alderen og incidensen stiger hvert år
Myelomatose
Incidens: 300 i Danmark median alder 66 år, få er under 50 år