Level 1
Level 2

TAKTIKA


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
TAKTIKA
označava sposobnost djelotvorne primjene motoričkih znanja u rješavanju situacijskih problema tijekom natjecateljske aktivnosti
Taktika igre ovisi o
spolu, dobi, antropometrijskim odnosno konstitucijskim - karakteristikama (građi tijela), - igračkim mjestima u fazi napada i obrane, motiviranosti, sportskoj - situacijskoj inteligenciji kondicijskoj pripremljenosti - razini specifičnih kondicijskih sposobnosti stupnju usvojenosti tehničkih elemenata, (univerzalni i jednosmjerni igrači), vrijeme potrebno za međusobnu uigranost igrača odnosno ekipe kvaliteti igrača odnosno o broju i razini programa taktičkog djelovanja, osnovnim karakteristika protivničke momčadi (kondicijskoj pripremljenosti, te-te pripremi, stilu igre… objektivnoj vrijednosti svoje ali i protivničke ekipe, psihološka priprema igrača vanjskim čimbenicima
SREDSTVA TAKTIKE
elementi kondicijske pripremljenosti elementi tehničke pripremljenosti elementi psihološke pripremljenosti elementi teorijske pripremljenosti
TAKTIKA IGRE SE DIJELI
TAKTIKU IGRE U FAZI NAPADA TAKTIKU IGRE U FAZI OBRANE
U FAZI NAPADA I OBRANE TAKTIKA IGRE MOŽE BITI
INDIVIDUALNA (samo jedan) SKUPNA (ne svi igrači) KOLEKTIVNA ( svi igrači)
Napad
faza igre u kojoj sastav posjeduje loptu. Počinje u trenutku dolaska u posjed lopte i traje tako dugo dok se akcija napada ne završi i postigne zgoditak, odnosno, dok se lopta ne izgubi
Cilj napada
da se smišljenim akcijama postigne zgoditak
Fingiranje
Ponekad napadači u dugotrajnom zadržavanju lopte “fingiraju” aktivnost kako bi sačuvali postignuti rezultat ili da bi zadržavanjem igre primili što manje zgoditaka. Tu taktiku obično primjenjuju slabiji sastavi
INDIVIDUALNA TAKTIKA NAPADA
Igrač taktički individualno djeluje od trenutka kada samostalnom odlukom izabere i u igri primijeni takav element tehnike igre koji smatra najpovoljnijim rješenjem za trenutačnu situaciju
ELEMENTI INDIVIDUALNE TEHNIKE IGRE BEZ LOPTE
otkrivanja, utrčavanja i pretrčavanja
ELEMENTI INDIVIDUALNE TEHNIKE IGRE S LOPTOM
hvatanja, dodavanja, šutiranja, zatim kretanja igrača s loptom i finte - varke u napadu……..
U individualnu taktiku napada ubraja se
INDIVIDUALNI PROTUNAPAD, a u skladu sa psihičkom pripremljenošću i ponašanjem igrača u ODNOSU IGRAČA PREMA SUCU, PROTIVNIKU I PUBLICI i iskorišavanje klimatskih uvjeta ako se igra na otvorenom
GRUPNA-SKUPNA TAKTIKA NAPADA
Elementom grupne-skupne taktike napada smatra se akcija u kojoj u rješavanju određene situacije igre, zajednički sudjeluju barem dva ili više (2 do 6 igrača/ica), ali ne i svi igrači jednog sastava
ELEMENTI (grupne) SKUPNE TAKTIKE NAPADA
UBADANJA, POVRATNA LOPTA ILI DUPLI PAS, KRIŽANJA, BLOKADE, EKRAN, SKUPNI PROTUNAPAD, BRZI CENTAR, ODVLAČENJA, KOMBINACIJE NAPADA U KOJIMA NE SUDJELUJU SVI NAPADAČI
POVRATNA LOPTA
predstavlja suradnju dvojice napadača u kojoj igrač A loptu, dobivenu od od igrača B, vraća istom igraču stvarajući pri tome povoljnu situaciju za nastavak napada ili ili šut
KRIŽANJE
Križanje dvojice pokrivenih igrača u napadu izvodi se s namjerom da se jedan igrač na trenutak oslobodi svog čuvara i tako dođe u situaciju povoljnu za šut, a može biti križanje s loptom i križanje bez lopte
KRIŽANJE S LOPTOM
Naziva se po tome što križanje započinje igrač koji je u posjedu lopte, na načina da povede loptu u koso naprijed prema igraču s kojim želi izvršiti križanje. Jednom ili obje ruke, uručivanjem ili podbacivanjem. Predavatelj može zaštititi pucača od nasrtaja braniča. Na mjestu križanja usporavaju radi sigurnosti. Pravilno izvedeno križanje donosi višak napadača u smjeru kretanja.
KRIŽANJE BEZ LOPTE
Počinje utrčavanjem napadača bez lopte naprijed i u koso prema igraču s loptom, od kojeg dobiva loptu i kojem odmah zatim vraća, stvarajući priliku za šut ili za nastavak igre.
KOLEKTIVNA TAKTIKA NAPADA
Kolektivnom taktikom napada smatra se akcija u kojoj u nadigravanju protivničke ekipe – obrane zajednički sudjeluju svi napadači jedne ekipe
PRINCIP ŠIRINE NAPADA
Tako organizirana igra napadača u kojoj se lopta kreće od krila do krilai u kojoj je svaki igrač sa svog mjesta opasan za protivnička vrata, a osobito vrijedi za efikasnost krilnih igrača iz širokih pozicija
PRINCIP DUBINE NAPADA
Zahtjeva da se vanjski napadači u osnovnom rasporedu nalaze na udaljenosti od 10 – 12m na plitke zonske formacije te cca 12 -- 14 m i dalje, na duboke zonske formacije od protivničkih vrata. Ovaj princip se poštuje kada su vanjski napadači sposobni postignuti zgoditak s 9-10m, zatim kada su sposobni za suradnju s linijskim igračima, kao i kada znaju stvarati prilike svojim krilnim igračima.
PRINCIP BRZINE KRETANJA LOPTE
zahtjeva da pojedini igrač ne zadržava loptu kod sebe, već da se brzom igrom, najbolje bez udaranja loptom od tlo, ostvari takav kolektivan napad u kojem punim intenzitetom sudjeluje svih 6 igrača jednog sastava
PRINCIP PROMJENE RITMA I TEMPA IGRE U NAPADU
utemeljen je na igri po fazama, kada se faza pripreme smjenjuje s fazom napada na organiziranu obranu. Ovako taktički organizirana aktivnost napadača omogućuje dugotrajniju provedbu napada s obzirom na stupanj pripremljenosti igrača i s obzirom na pravila igre. Ako je ovaj princip zadovoljen, uz stalnu prijetnju prot. vratima dužina napada neće biti pravilima igre ograničena. U fazama pripreme treba pokazati određenu aktivnost, a trajanje pojedinih faza pripreme ne smije biti predugo
PRINCIP DINAMIČKE POKRETLJIVOSTI NAPADAČA
Niz uzastopnih ubadanja, izmjena mjesta i odvlačenja vanjskih napadača u suradnji s krilima i kružnim napadačem, s loptom i bez nje. Uzimanje zaleta, križanje i kretanje po putanji male ili velike osmice, a sve u cilju da se jedan napadač na tren oslobodi i zaštiti od protivničkog napadača. Kolektivnom varkom odvlačenja navoditi braniče da se koncentriraju na naizgled ugroženi dio zone - brzim prebacivanjem lopte na drugu stranu, gdje je obrana razrijeđena, može se stvoriti prilika za zgoditak
PRINCIP OPTIMALNO TRAJANJE DUŽINE NAPADA
Organizacija aktivnog i svrsishodnog napada u skladu s vlastitim mogućnostima, a u odnosu na 1. kvalitetu protivnika, 2. tijek igre (protunapadi, priprema napada, pozicijski napad…) 3. trenutačni rezultat. To znači da igrač mora biti sposoban ocijeniti jeli situacija povoljna za postizavanje zgoditka.
KOLEKTIVNA TAKTIKA NAPADA
Kolektivnom taktikom napada smatra se akcija u kojoj u nadigravanju protivničke ekipe – obrane zajednički sudjeluju svi napadači jedne ekipe
Kolektivnim aktivnostima u napadu pripadaju
KOLEKTIVNI PROTUNAPAD + produženi protunapad BRZI CENTAR - rijetko NAPAD NA NEORGANIZIRANU OBRANU PRIPREME ZA NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU (6:6)
NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU
NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU S JEDNIM, DVA, TRI IGRAČA VIŠE (6:5, 6:4, 6:3, 5:4,5:3,…) NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU S JEDNIM, DVA, TRI IGRAČA MANJE (5:6,4:6,3:6,4:3,4:2,…) NAPAD SA SMANJENIM BROJEM NAPADAČA NA JEDNAKOBROJNU ORGANIZIRANU OBRANU (5:5;4;4,3:3…) SUSTAVI IGRE U NAPADU
RAZVIJANJE NAPADA
Napad počinje u trenutku dolaska u posjed lopte i razvija se prema slijedećim fazama: PRVA FAZA NAPADA – PROTUNAPAD I BRZI CENTAR DRUGA FAZA NAPADA – PRIPREMA ZA NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU TREĆA FAZA NAPADA – NAPAD NA ORGANIZIRANU OBRANU
Sustav igre
unaprijed je utvrđeni raspored igrača i način igranja jednog sastava u obrani ili u napadu. Prema tome u rukometu postoje napadački i obrambeni sustavi igre
TRI OSNOVNA SUSTAVA IGRE U FAZI NAPADA
SUSTAV IGRE BEZ KRUŽNOG NAPADAČA SUSTAV IGRE S JEDNIM KRUŽNIM NAPADAČEM SUSTAV IGRE S DVA KRUŽNA NAPADAČA SUSTAV IGRE SA 7 (6) NAPADAČA – „MARKER”
Obrana
faza igre u kojoj sastav ne posjeduje loptu. Izravni cilj obrane jest spriječiti protivnika da postigne zgoditak, odnosno da osvoji odbijenu ili obranjenu loptu
Proces prijelaza, transformacije iz faze napada u organiziranu obranu
-sprječavanje protunapada -sprečavanje brzog centra -igra u neorganiziranoj obrani -igra u organiziranoj obrani
INDIVIDUALNA TAKTIKA OBRANE Elementi
POKRIVANJE IGRAČA ODUZIMANJE LOPTE PRESIJECANJE OMETANJE BLOKIRANJE LOPTE SPRJEČAVANJE IGRAČA INDIVIDUALNO SPRJEČAVANJE PROTUNAPADA
SKUPNA TAKTIKA OBRANE Elementi
PREUZIMANJE GRUPNI IZLAZAK NA ODUZIMANJE LOPTE GRUPNO SPRJEČAVANJE PROTUNAPADA SURADNJA BRANIČA S VRATAROM U POKRIVANJU VRATA
KOLEKTIVNA TAKTIKA OBRANE Elementi
KOLEKTIVNO SPRJEČAVANJE PROTUNAPADA IGRA U OBRANI S IGRAČEM (IMA) MANJE IGRA U OBRANI S IGRAČEM(IMA) VIŠE IGRA U OBRANI SA SMANJENIM BROJEM IGRAČA U ODNOSU NA JEDNAKI BROJ NAPADAČA KOLEKTIVNI IZLAZAK NA ODUZIMANJE LOPTE SUSTAVI IGRE U OBRANI
PRINCIPI IGRE U FAZI OBRANE
1. Princip postavljanja licem prema lopti (suncokret) 2. Princip zatvaranja prostora napadaču za prolaz prema vratima, 3. Princip zatvaranja prostora za prolaz lopte prema vratima (blokiranje lopte) 4. Princip gustoće 5. Princip dubine 6. Princip širine
SUSTAVI IGRE U FAZI OBRANI
SUSTAV INDIVIDUALNE OBRANE SUSTAV ZONSKE OBRANE SUSTAV KOMBINIRANE OBRANE
SUSTAV INDIVIDUALNE OBRANE
Sustav individualne obrane ili u sportskom žargonu „čovjek na čovjeka” se u današnjem rukometu rijetko upotrebljava (osim Arapskih zemalja ) , ali se dosta često koristi u ostalim sportskim igrama (košarka,vaterpolo…). U rukometu treneri koriste ovoj sustav igre u obrani kada su iscrpili sve druge mogućnosti igre u zonskom i kombiniranom sustavu a rezultat je nepovoljan, u posljednjim minutama utakmice, u situacijama kada njegova ekipa ima igrača više u obrani a žele izjednačiti rezultat ili povesti i pobijediti. Da bi se neko duže vrijeme mogao primjenjivati ovaj sustav igrači moraju biti izuzetno kondicijski pripremljeni te savladati i elemente tehnike i taktike
SUSTAV ZONSKE OBRANE
Za sustav zonske obrane karakteristično je da svaki branič pokriva jedan dio prostora ili zone i čuva bilo kojeg napadača koji se nađe u tom prostoru i koji tehničko - taktički djeluje u tom prostoru. Ti su prostori u različitim varijantama za pojedine braniče različito raspoređeni. U plitkim zonskim formacijama (obrana 6:0) u obrani (braniči) imaju različite nazive za igračka mjesta
Karakteristike zonske obrane 6:0
1. Veća gustoća a manja dubina igre u obrani ( vrhunski dublje ),2. Dubinskii izlasci ovise o tipovima braniča (antropometrijske karakteristike – visina, raspon ruku, motoričke sposobnosti - bočna i dubinska pokretljivost (agilnost), eksplozivna snaga vertikalnog tipa – blok (3-4), izlasci (2 i 5) do 9 – 9. 5m (vrhunski rukomet) 3. Širina igre u obrani - velika (sprečavanje kvalitetnih krila), 4. Način rješavanja određenih napadačkih akcija (jednostrukih i višestrukih križanja, blokada, povratnih lopti, odvlačenja krila, vanjskih i srednjih napadača)
Zonska obrana 3:2:1
Pojavila se krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih. Dobila je naziv (ime) po inicijalnom (početnom) raspredu igrača koji igraju ispred linije 6m u tri nivoa – linije: Prva linija 3 igrača :krajnji braniči i centarhalf, Druga linija 2 igrača:halfovi (lijevi i desni) Treća linija 1 igrač:prednji centar
Karakteristike zonske obrane 3:2:1
1. Primjenjuje se protiv protivnika koji ima bolje vanjske pucače u odnosu na linijske igrače 2. Većina akcija završava se na liniji vratarevog prostora nakon odvlačenja ili utrčavanja ili šutom vanjskih igrača nakon blokade na igračima prednje linije (ili vanjski pucači) ili sa većih udaljenosti (10-12m) 3. U pravilu vratar mora biti kvalitetniji u obranama sa crte – vratar koji se otvara, skače, ide u lepezu i smanjuje kut šuterima sa crte, 4. Igraju je ekipe koje nemaju visoke igrače nego osrednje i niske (izuzev centarhalfa) koji su brzi, agilni, snažni- čvrsti u kontakt igri 1:1 5. Gustoća - do 9m 6. Dubina (manja - do 9m, ili veća - preko 9m), 7. Širina 8. Kvaliteta igrača za izvođenje te- ta zadataka (prednja linija pivot – prednji, dva halfa – dva krila zadnja linija srednji – centarhalf i vanjski – krajnji braniči ( radi lakšeg otvaranja iz obrane u kontranapad i pozicijski napad) 9. Način rješavanja određenih napadačkih akcija: blokada, odvlačenja krila, vanjskih i srednjih napadača (bezili sa transformacijom obrane u 5:1, 4:2, 6:0, 5+1 . . .)
SUSTAV KOMBINIRANE OBRANE
Sustav kombinirane obrane je kombinacija zonskog i individualnog sustava gdje veći broj igrača primjenjuje zonski a manji dio igrača primjenjuje individualni sustav obrane. U rukometnoj praksi manje ili više se primjenjuje tri sustava
SUSTAVi KOMBINIRANE OBRANE
KOMBINIRANA OBRANA 5+1 KOMBINIRANA OBRANA 5+1 ( (indijanac) KOMBINIRANA OBRANA 4+2 KOMBINIRANA OBRANA 1+5 KOMBINIRANA OBRANA 4:1+1
ČIMBENICI O KOJIMA OVISI PRIMJEREN NAČIN IGRE U OBRANI
Morfološke,motoričke,funkcionalne i intelektualne (situacijske) sposobnosti vlastitih i protivničkih igrača Karakteristike protivničkog napada Nivo tehničko- taktičkog znanja protivničkog sastava u napadu Objektivna snaga protivnika (jači ili slabiji) Trenutni rezultat na utakmici (kretanje) OSNOVNI ZADACI: Sprječavanje protivnika da postigne pogodak Sprječavanje protunapada Prekid organizirane igre u napadu
Blokada
Viši stupanj suradnje dvojice ili trojice igrača radi oslobađanja prostora za šut ili za prolaz suigrača kroz zonu
Svaka blokada ima dvostruki cilj
1. onemogućiti bočnu pokretljivost braniča koji čuva pucača za kojeg se blokada izvodi 2. da se napadač, koji je izveo blokadu, nakon obavljenog posla otkrije pivotiranjem, tako da iza svojih leđa ostavi braniča na kojemu je blokada izvršena - uspješno izvođenje blokadnog koraka omogućuje stvaranje brojčane nadmoći napadača
Blokade se mogu podijeliti
na okomite, dijagonalne i nasuprotne - nazivaju se prema putanji kojom napadač dolazi prema braniču na blokadu