Level 2
Level 1

Czas


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
comenzar
zaczynać, rozpoczynać (e/ie)
el comienzo
początek
acabar
kończyć, skończyć
el fin
koniec
final
końcowy
por fin
w końcu, wreszcie
durar
trwać
la duración
czas trwania
continuar
kontynuować
la continuación
kontynuacja
la medianoche
północ
a medianoche
o północy
anoche
ubiegłej nocy, ubiegłego wieczoru
la madrugada
świt
desde
od (punktu w czasie)
hace
od, przed (przedział czasu)
desde hace
od (przedział czasu)
desde hace tiempo
od dawna
desde hace poco
od niedawna
aún
jeszcze
durante
podczas
mientras que
podczas gdy
hacia
około
sólo
dopiero
en
za (w odniesieniu do czasu)
de repente
nagle
inmediatamente
natychmiast
pronto
szybko, prędko
general
ogólny, główny
generalmente
ogólnie, głównie
frecuente
częsty
frecuentemente
często
regular
regularny
regularmente
regularnie
irregular
nieregularny
irregularmente
nieregularnie
raramente
rzadko
una vez
raz
de vez en cuando
od czasu do czasu
el futuro
przyszłość
futuro
przyszły
el presente
teraźniejszość
presente
obecny
el pasado
przeszłość
pasado
przeszły, miniony
próximo
następny, przyszły
próximamente
w najbliższym czasie
último
ostatni
últimamente
ostatnio
un rato
chwila
la prisa
pośpiech