Level 11 Level 13
Level 12

Charakter i osobowość


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
comportarse
zachowywać się
el comportamiento
zachowanie
la personalidad
osobowość
el rasgo
cecha
travieso
niegrzeczny, psotny
delicado
delikatny
poco delicado
niedelikatny
modesto
skromny
la modestia
skromność
ambicioso
ambitny
la ambición
ambicja
trabajador
pracowity
perezoso
leniwy
la pereza
lenistwo
obstinado
uparty
egoísta
egoistyczny
el egoísta
egoista
el egoísmo
egoizm
valiente
odważny
el valor
odwaga
cobarde
tchórzliwy
el cobarde
tchórz
la cobardía
tchórzostwo
loco
szalony
el loco
szaleniec
el sentido
poczucie
severo
surowy, srogi
honesto
uczciwy
la honestidad
uczciwość
sensible
wrażliwy
la sensibilidad
wrażliwość
benévolo
życzliwy
la benevolencia
życzliwość
sincero
szczery
la sinceridad
szczerość
curioso
ciekawy
la curiosidad
ciekawość
sociable
towarzyski
insociable
nietowarzyski
enérgico
energiczny
la energía
energia
activo
czynny, aktywny
pasivo
bierny, pasywny