Level 20 Level 22
Level 21

Nauka i edukacja


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el colegio
szkoła podstawowa, gimnazjum
el instituto
liceum
la universidad politécnica
politechnika
enseñar
uczyć, nauczać
la enseñanza
nauczanie, wykształcenie
la enseñanza primaria
wykształcenie podstawowe
la enseñanza secundaria
wykształcenie średnie
la enseñanza superior
wykształcenie wyższe
el método
metoda
exigir
wymagać
exigente
wymagający
molestar
przeszkadzać
atender
uważać, uważnie słuchać (e/ie)
la atención
uwaga
atento
uważny
explicar
wyjaśniać, tłumaczyć
la explicación
wyjaśnienie, tłumaczenie
comparar
porównywać
la comparación
porównanie
sistemático
systematyczny
sistemáticamente
systematycznie
anotar
notować
la nota
notatka, adnotacja
tomar notas
robić notatki
prepararse
przygotowywać się
la memoria
pamięć
el vocabulario
słownictwo
el capítulo
rozdział
la sala
sala
la sala de lectura
czytelnia
la sala de espera
poczekalnia
contestar
odpowiadać
subrayar
podkreślać
aprobar
zdać (o egzaminie) (o/ue)
el bachillerato
matura
corregir
poprawiać (e/i)
la corrección
poprawka
la dificultad
trudność
la estupidez
głupota, tępota
estúpido
głupi
la razón
rozum, rozsądek
la sabiduría
mądrość
el sabio
mędrzec
sabio
uczony, mądry
inventar
wynaleźć
la invención
wynalazek
el inventor
wynalazca
descubrir
odkrywać
el descubrimiento
odkrycie
el descubridor
odkrywca