Level 35 Level 37
Level 36

Urzędy


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el funcionario
urzędnik
personal
osobisty
personalmente
osobiście
los datos
dane
rellenar
wypełniać
indicar
wskazywać
la edad
wiek
civil
cywilny
el domicilio
miejsce zamieszkania
el domicilio fijo
stałe miejsce zamieszkania
el carné
dowód, legitymacja
el carné de identidad
dowód osobisty
actual
aktualny
actualmente
aktualnie, obecnie
el original
oryginał
original
oryginalny
válido
ważny
sellar
stemplować, pieczętować
el sello
stempel, pieczątka
firmar
podpisywać
la firma
podpis
permitir
zezwalać, pozwalać
el permiso
zezwolenie, pozwolenie
urgente
pilny
urgentemente
pilnie
el asunto
sprawa
la fecha
termin
entregar
oddawać, dostarczać
la entrega
oddanie, dostarczenie
recoger
odbierać
positivo
pozytywny
negativo
negatywny