Level 5 Level 7
Level 6

Praca


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el patrón
pracodawca
emplear
zatrudniać
el empleo
zatrudnienie
el empleado
pracownik
el obrero
robotnik
obrero
robotniczy
el especialista
specjalista
el puesto
posada
el contrato
umowa
la condición
warunek
la experiencia
doświadczenie
experimentado
doświadczony
el deber
obowiązek
la responsabilidad
odpowiedzialność
responsable
odpowiedzialny
la tarea
zadanie
capaz
zdolny, gotowy
la capacidad
zdolność, gotowość
el sueldo
pensja
la carrera
kariera
dirigir
kierować
la dirección
kierownictwo
el departamento
dział
el equipo
zespół
reunirse
spotykać się, gromadzić się
la reunión
spotkanie, zgromadzenie
participar
uczestniczyć
la participación
uczestnictwo
el participante
uczestnik
el proyecto
projekt
concentrarse
koncentrować się
la concentración
koncentracja
el detalle
szczegół
ocuparse
zajmować się
la ocupación
zajęcie
dejar
zostawiać, porzucać
despedir
zwalniać (z pracy) (e/i)
el despido
zwolnienie
el desempleo
bezrobocie
el desempleado
bezrobotny (osoba)
desempleado
bezrobotny