Level 9 Level 11
Level 10

10 урок 26.07. Профессии.


145 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Metzler
мясник
Metzlesch
мясник (ж)
eng Metzlerei (w)
мясная лавка
Dokter
врач
Doktesch
врач (ж)
eng Klinick (w)
больница
Bäcker
булочник
Bäckesch
булочница
eng Bäckerei (w)
булочная
Polizist
полицейский (сущ)
Polizistin
полицейская (сущ)
e Policebüro (m)
отделение полиции
Kach
повар
Kächin
повариха
e Restaurant (m)
ресторан
Pilot
пилот
Pilotin
пилот (ж)
Buschauffer
водитель автобуса
Buschauffesch
водитель автобуса (ж)
Zuch-Chauffer
машинист поезда
Zuch-Chauffesch
машинист поезда (ж)
Taxichauffer
таксист
Taxichauffesch
таксистка
Tramchauffer
вагоновожатый
Tramchauffesch
вагоновожатая
Coiffer
парикмахер
Coiffeuse
парикмахер (ж)
Informatiker
специалист по компьютерам
Informatikerin
специалистка по компьютерам
Fotograf
фотограф
Fotografin
фотограф (ж)
Botzmann
уборщик
Botzfra
уборщица
e Bréif (m)
письмо
Bréifdréier
почтальон
Bréifdréiesch
почтальон (ж)
eng Post (w)
почта
Caissier
кассир
Caissiere
кассир (ж)
verkafen
продавать
Verkeefer
продавец
Verkeeferin
продавщица
Journalist
журналист
Journalistin
журналистка
Affekotin
юристка
Usträicher
маляр
Usträicherin
маляр (ж)
Sportler
спортсмен
Sportlerin
спортсменка
Schauspiller
актёр
Schauspillerin
актриса
Schoulmeeschter
учитель начальной школы
Léierin
учительница начальной школы
eng Schoul (w)
школа
Infirmier
медбрат
Infirmiére
медсестра
Wat schaffs du? Ech sinn Dokter.
Кем ты работаешь? Я - врач.
Wat schafft Dir? Ech si Usträicher.
Кем Вы работаете? Я - маляр.
Ass hien Infirmier? Yo, hien ass Infirmier.
Он медбрат? Да, он медбрат.
Ass si Léierin? Nee, si ass keng Léierin.
Она учительница (начальной школы)? Нет, она не учительница.
mat
c (with)
an
и (союз)
Chauffer
водитель
Aarbecht
работа
Aarbechten
работы
Aarbechter
рабочий
Aarbechterin
рабочая (сущ)
D' Léierin schafft mat kanner. Si schafft an enger schoul.
Учительница работает с детьми. Она работает в школе.
Den Aarbechter schafft net mat kanner. Hie schafft net an enger schoul.
Рабочий не работает с детьми. Он не работает в школе.
Ech si Kach a schaffen an enger Restaurant.
Я повар и работаю в ресторане.
ginn
давать
e Patient (m)
пациент
Patienten
пациенты
e Medikament (s)
лекарство
Medikamenter
лекарства
Ech sinn Infirmiére an ech schaffen an enger Klinick. Ech ginn de Patienten d' Medikamenter.
Я медсестра и я работаю в больнице. Я даю пациентам лекарства.
Chauffesch
водитель (ж)
eng Apdikt (w)
аптека
Apdikter
аптекарь
Apdiktesch
аптекарь (ж)
Ech sinn Apdikter. Ech schaffen an enger Apdikt a verkafe Medikamenter.
Я аптекарь. Я работаю в аптеке и продаю лекарства.
Sekretär
секретарь
Sekretärin
секретарша
e Rendez-vous (m)
рандеву (ед)
Rendez-vousen
рандеву (мн)
preparéieren
подготавливать
eng Rechnung (w)
счёт (invoice)
Rechnungen
счета
rechen
считать
Ech si Sekretärin a schaffe bei engem Dokter. Ech notéieren Rendez-vousen a preparéieren Rechnungen.
Я - секретарша и работаю у доктора. Я записываю рандеву и подготавливаю счета.
e Léiermeedchen (s)
подмастерье (ж)
wäshen
мыть
en Hoer (s)
волосы
fierwen
красить
e Client (m)
клиент
Clienten
клиенты
Ech si Léiermeedchen bei enger Coiffeuse. Ech wäshen a fierwen d'Hoer vun de Clienten.
Я - подмастерье у парикмахера (ж). Я мою и крашу волосы клиентов.
Employée
сотрудница
Employé
сотрудник
Employéen
сотрудники
maachen
делать
ech maachen
я делаю
du méchs
ты делаешь
hie mécht
он делает
si mécht
она делает
hatt mécht
оно (одуш) делает
et mécht
оно (неодуш) делает
mir maachen
мы делаем
dir maacht
вы делаете
Dir maacht
Вы делаете
si maachen
они делают
Ech sinn Employée op engem Büro. Ech maachen administrativ Aarbechten.
Я сотрудница офиса. Я выполняю административные работы.
Comptabel
бухгалтер
eng Bank (w)
банк
kontrolléieren
контролировать
Finanzen (w)
финансы
Ech si Comptabel op enger Bank. Ech kontrolléieren d'Finanzen.
Я бухгалтер в банке. Я контролирую финансы.
e Maart (m)
рынок
Mäert
рынки
en Uebst (s)
фрукт / фрукты
e Geméis (s)
овощ / овощи
Ech sinn Verkeeferin op engem Maart. Ech verkafen Uebst a Geméis.
Я продавщица на рынке. Я продаю фрукты и овощи.
Elektriker
электрик
Elektrikerin
электрик (ж)
e Moment (m)
момент
e Chômage (m)
безработный (сущ)
sinn am Chômage
быть безработным
sichen
искать
Ech sinn Elektriker vu Beruff. Ech schaffen de Moment net. Ech sinn am Chômage a sichen eng Aarbecht.
Я - электрик по профессии. Я не работаю в данный момент. Я безработный и ищу работу.
en Doheem (s)
дом (home)
doheem
дома
Ech si Fotografin a schaffen doheem. Ech si bestuet an hunn dräi kleng Kanner.
Я фотограф и работаю дома. Я замужем и у меня трое маленьких детей.
richteg
правильный
falsch
ложный
en Zant (m)
зуб
Zänn
зубы
Zänndokter
дантист
en Déier (s)
животное
Déieren
животные
Déierendokter
ветеринар
du gëss
ты даёшь
hie gëtt
он даёт
si gëtt
она даёт
hatt gëtt
оно (одуш) даёт
et gëtt
оно (неодуш) даёт