Level 16
Level 17

18 урок 23.08 Разговор по телефону


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hei
здесь
eng Hëllef (w)
помощь
hëllefen
помогать
kënnen
мочь
ech kann
я могу
du kanns
ты можешь
hie kann
он может
si kann
она может
hatt kann
оно (одуш) может
et kann
оно (неодуш) может
mir kënnen
мы можем
dir kënnt
вы можете
Dir kënnt
Вы можете
si kënnen
они могут
wëllen
хотеть
ech wëll
я хочу
du wëlls
ты хочешь
hie wëllt
он хочет
si wëllt
она хочет
hatt wëllt
оно (одуш) хочет
et wëllt
оно (неодуш) хочет
mir wëllen
мы хотим
dir wëllt
вы хотите
Dir wëllt
Вы хотите
si wëllen
они хотят
eng Zäit (w)
время
spéit
поздний
méi
более
méi spéit
позже
no
после
méiglech
возможно
besser
лучше
entschëllegen
извинить
entschëllegt
извините (excuse me)
do
там (на месте)
do sinn
быть там
e Leed (s)
страдание, несчастье
dinn
делать (to do)
et deet
это (неодуш) делает
deet mir Leed!
извините (sorry)
en Iertum (m)
ошибка
näischt
ничего
geschéien
происходить (happen)
dann
тогда
geschwënn
скоро
bis dann
до этого (события)
bis geschwënn
до скорого
Wéi kann ech Iech hëllefen?
Как я могу Вам помочь?
Wat kann ech fir Iech maachen?
Что я могу сделать для вас?
Wéini wëllt Dir kommen?
Когда Вы хотите придти?
Wéini hutt Dir Zäit?
Когда у Вас есть время?
Um wéi vill Auer kënnt Dir kommen?
В котором часу Вы можете придти?
Um wéi vill Auer wëllt Dir kommen?
В котором часу Вы хотите придти?