Level 7 Level 9
Level 8

8 урок. Числительные


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eng Zuel (w)
число
null
0
eent
1
een
один, одно
eng
одна
zwee
2, два (муж и ср)
zwou
две
dräi
3
véier
4
fënnef
5
sechs
6
siwen
7
aacht
8
néng
9
zéng
10
eelef
11
zwielef
12
dräizéng
13
véierzéng
14
fofzéng
15
siechzéng
16
siwwenzéng
17
uechtzéng
18
nonzéng
19
zwanzeg
20
eenanzwanzeg
21
zweeanzwanzeg
22
dräianzwanzeg
23
véieranzwanzeg
24
fënnefanzwanzeg
25
sechsanzwanzeg
26
siwenanzwanzeg
27
aachtanzwanzeg
28
nénganzwanzeg
29
drësseg
30
véierzeg
40
fofzeg
50
siechzeg
60
siwwenzeg
70
achtzeg
80
nonzeg
90
honnert
100
zweehonnert
200
zweehonnertfofzeg
250
fënnefhonnert
500
siwenhonnertfofzeg
750
dausend
1000
e Croissant (m)
круассан
eng Schneck (w)
закуска
e Bréitchen
булочка
ee Croissant
один круассан
eng Schneck
одна закуска
ee Bréitchen
одна булочка
zwee Croissanten
два круассана
zwou Schnecken
две закуски
zwee Bréidercher
две булочки
dräi Croissanten
три круассана
dräi Schnecken
три закуски
dräi Bréidercher
три булочки
den éischten
первый
den zweeten
второй
den drëtten
третий
de véierten
четвёртый
den eeleften
одиннадцатый
den zwieleften
двенадцатый
den dräizéngten
тринадцатый
den zwanzegsten
двадцатый
den eenanzwanzegsten
двадцать первый
den drëssegsten
тридцатый
den eenandrëssegsten
тридцать первый
uechtzénghonnert
1800
uechtzénghonnertfofzeg
1850
nonzénghonnert
1900
nonzénghonnertfënnefasiwwenzeg
1975
zweedausend
2000
zweedausendvéierzéng
2014
e Beispill (s)
пример
zum Beispill
например
zum Beispill
например
gebieren
родиться
gebuer
родившийся
e Gebuertsdag (m)
день рождения
e Gebuertsdatum (m)
дата рождения
Hien ass de fënneften November zweedausendzéng gebuer.
Он родился 5 ноября 2010.
Januar
январь
Februar
февраль
Mäerz
март
Abrëll
апрель
Mee
май
Juni
июнь
Juli
июль
August
август
September
сентябрь
Oktober
октябрь
November
ноябрь
Dezember
декабрь