Level 13 Level 15
Level 14

ART


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a work of art
một tác phẩm hội họa
the aesthetic qualities of something
chất lượng thẩm mỹ của cái gì
the portrayal of something
miêu tả chân dung/ khắc họa chân dung ai đó
a private viewing
đi xem trước triển lãm
to be a connoisseur of
người am hiểu cái gì đó
a priceless portrait
bức chân dung vô giá
to commission a work of art
đặt làm/ mua một tác phẩm nghệ thuật
an art movement
trường phái nghệ thuật
performance art
nghệ thuật biểu diễn
funding for the arts
quỹ nghệ thuật
a mixed funding model for the arts
mô hình quỹ nghệ thuật hỗn hợp
the imposition of censorship
kiểm duyệt bắt buộc
to stage a play
trình diễn 1 vở kịch
a talented playwright
nhà biên kịch tài năng
to appeal to audiences
hấp dẫn khán giả
a literature festival
lễ hội văn học
literary and artistic heritage
di sản văn hóa nghệ thuật
to express oneself
thể hiện bản thân
works of literary fiction
tác phẩm văn học giả tưởng
a literary genius
thiên tài văn học
street musicians
nghệ sĩ đường phố
genres of music
thể loại âm nhạc
to take up a musical instrument
học chơi một nhạc cụ
live music
nhạc sống
a concert venue
nhà hát
a resident orchestra
một dàn giao hưởng
an opera house
nhà hát
folk songs
nhạc cổ truyền/ dân tộc
popular music
nhạc hiện đại
to sing in a choir
hát đồng ca