Level 15 Level 17
Level 16

CHILDREN AND FAMILY


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a dysfunctional family
gia đình bất hòa
to end in divorce
ly hôn
a divorce settlement
sự dàn xếp ly hôn
patterns of behavior
đặc trưng hành vi
a method of contraception
phương pháp tránh thai
formative years
giai đoạn hình thanh
to shape a child's personality
hình thành tính cách
child custody
quyền nuôi con
birth control
sinh đẻ có kế hoạch
to terminate a pregnancy
phá thai
a family planning clinic
phòng khám kế hoạch hóa gia đình
to pay child support
trả tiền trợ cấp nuôi con
a single parent household
gia đình đơn thân
working mothers
các bà mẹ đi làm
child-minding
trông trẻ
to enter adult life
bước vào thế giới người lớn
generation gap
khoảng cách thế hệ
shapers of a nation's tomorrow
Những người làm chủ tương lai đất nước
an extended family
gia đình được mở rộng
a nuclear family
gia đình cơ bản
negative influences on individual families
ảnh hưởng tiêu cực tới từng gia đình
parental involvement
sự can thiệp/ tham gia của cha mẹ
a dual-income family
gia đình có 2 thu nhập
to start a family later in life
có con muộn
to support a family
nuôi sống gia đình
to be over protective
bảo vệ quá mức
To bring up their offspring
nuôi dạy con cái
Embarking on parenthood
bắt đầu làm cha mẹ
a family gathering
tập trung gia đình