Level 17 Level 19
Level 18

TECHNOLOGY


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To be computer-literate
sử dụng tốt máy tính
To computerize something
máy tính hóa/ đưa máy tính
Advances in technology
tiến bộ công nghệ
To download podcasts
tải các ứng dụng âm thanh
Video conferencing
hội thoại thấy hình
The college intranet
mạng nội bộ trong trường cao đẳng
Silver surfer
người già dùng mạng
A technological breakthrough
một đột phá về công nghệ
Discourage real interaction
cản trở sự tương tác trực tiếp
Leading-edge technology
công nghệ hàng đầu/ tiên tiến nhất
To become obsolete
trở nên lỗi thời
The digital revolution
cách mạng số
Labour-saving appliances
thiết bị tiết kiệm sức lao động
To apply something to something
ứng dụng cái gì vào đâu
To gain access to the internet
kết nối mạng
Wireless technology
công nghệ không dây
E - commerce
thương mại điện tử
Online shopping
mua sắm trực tuyến
To go viral
lan truyền
Computer hackers
những kẻ tấn công máy tính
Online scams
các âm mưu trên mạng internet/ thủ đoạn trực
To microwave something
đun nấu bằng lò vi song
A smart card
thẻ thông minh
Supermarket checkouts
quầy thu ngân tại siêu thị
Driverless vehicles
phương tiện không người lái
Text-messaging
gửi tin nhắn văn bản
Robotics technology
công nghệ rô bốt
To be in its infancy
thời kì thai nén
To be superseded by
bị thế chỗ bởi
To become over-reliant on
quá phụ thuộc vào