Level 2 Level 4
Level 3

101 - 150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvem, hva, hvilken?
τίς, τί
En bestemt ting
τις, τι
Bror
ἀδελφός, -οῦ, ὁ
Enn
ἄν
Mann
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
Menighet
ἐκκλησία, -ας, ἡ
Håp
ἐλπίς, -ίδος, ἡ
Utenfor
ἔξω (Gen)
Uten
ἔξω (adverb)
ἐπί (Gen)
På grunnlag av
ἐπί (Dat)
ἐπί (Acc)
Vi
ἡμεῖς
Vilje
θέλημα, -ματος, τό
Se!
ἴδε
Se!
ἰδού
God
καλός, -ή, -όν
Mor
μήτηρ, μητρός, ἡ
Heller ikke
οὐδέ
Far
πατήρ, πατρός, ὁ
Tro
πίστις, πίστεως, ἡ
Vann
ὕδωρ, ὕδατος, τό
Dere
ὑμεῖς
Lys
φῶς, φωτός, τό
Nåde
χάρις, χάριτος, ἡ
Her
ὧδε
Evighet
αἰών, -ῶνος, ὁ
Lærer
διδάσκαλος, -ου, ὁ
Umiddelbart
εὐθύς
Inntil at...
ἕως
Så langt som...
ἕως (Gen)
Disippel
μαθητής, -οῦ, ὁ
På den ene siden...
μέν
Intet
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
Alene
μόνος, -η, -ον
Hvordan
ὅπως
Så mange som
ὅσος, -η, -ον
Derfor
οὖν
Øye, syn
ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Igjen
πάλιν
Fot
πούς, ποδός, ὁ
På vegne av
ὑπέρ (Gen)
Over
ὑπέρ (Acc)
Dame, kone
γυνή, γυναικός, ἡ
Rettferdighet
δικαιοσύνη, -ης, ἡ
Tolv
δώδεκα
Av han/hun/det, Pl: av dem
ἑαυτοῦ, -ῆς
Sg: Det, Pl: Disse
ἐκεῖνος, -η, -ο
Eller, enten, enn
Og jeg, men jeg
κἀγώ