Level 3 Level 5
Level 4

151 - 200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Velsignet, glad
μακάριος, -ια, -ιον
Stor
μέγας, μεγάλη, μέγα
By
πόλις, -εως, ἡ
Mye, mange
πολύς, πολλή, πολύ
Hvordan?
πῶς
Mirakel, tegn
σημεῖον, -ου, τό
Sannhet
ἀλήθεια, -ας, ἡ
Fred
εἰρήνη, -ης, ἡ
Før
ἐνώπιον (Gen)
Løfte
ἐπαγγελία, -ας, ἡ
Syv
ἑπτά
Trone
θρόνος, -ου, ὁ
Mot
κατά (Gen)
I henhold til
κατά (Acc)
Hode
κεφαλή, -ῆς, ἡ
Vei, reise
ὁδός, -οῦ, ἡ
Hvem
ὅς, ἥ, ὅ
Når
ὅτε
Slik
οὕτως
Båt
πλοῖον, -ου, τό
Ord
ῥῆμα, -ματος, τό
Og så
τε
Hånd
χείρ, χειρός, ἡ
Sjel
ψυχή, -ῆς, ἡ
Jeg hører
ἀκούω
Jeg ser
βλέπω
Jeg har
ἔχω
Jeg løser
λύω
Lov
νόμος, -ου, ὁ
Hvor
ὅπου
Jeg tror
πιστεύω
Ansikt
πρόσωπον, -ου, τό
Da, deretter
τότε
Blind
τυφλός, -ή, -όν
Glede
χαρά, -ᾶς, ἡ
Jeg elsker
ἀγαπάω
Demon
δαιμόνιον, -ου, τό
Jeg søker
ζητέω
Jeg kaller
καλέω
Jeg sier
λαλέω
Jeg vet
οἶδα
Når som helst
ὅταν
Større, mer
πλείων, πλεῖον
Jeg fyller
πληρόω
Jeg gjør
ποιέω
Jeg vokter
τηρέω
Jeg svarer
ἀποκρίνομαι
Ett er nødvendig
δεῖ
Jeg har makt
δύναμαι
Jeg kommer
ἔρχομαι