Level 4 Level 6
Level 5

201 - 250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Natt
νύξ, νυκτός, ἡ
Hvem/hva enn
ὅστις, ἥτις, ὅτι
Jeg går
πορεύομαι
Jeg samler
συνάγω
Sted
τόπος, -ου, ὁ
Som, lik
ὡς
Konge
βασιλεύς, -έως, ὁ
Jeg får et barn
γεννάω
Jeg lever
ζάω
Frukt
καρπός, -οῦ, ὁ
Større
μείζων, -ον
Hel
ὅλος, -η, -ον
Jeg lovpriser
προσκυνέω
Jeg tar opp
αἴρω
Jeg dreper
ἀποκτείνω
Jeg sender bort
ἀποστέλλω
Jeg døper
βαπτίζω
Jeg kjenner
γινώσκω
Tunge, språk
γλῶσσα, -ης, ἡ
Jeg står opp
ἐγείρω
Jeg kaster ut
ἐκβαλλω
Der
ἐκεῖ
Jeg dømmer
κρίνω
Folkemengde
λαός, -οῦ, ὁ
Jeg blir
μένω
Jeg ser
ὁράω
Visdom
σοφία, -ας, ἡ
Munn
στόμα, -ατος, τό
Jeg frelser, redder
σῴζω
Jeg følger
ἀκολουθέω
Jeg lærer bort
διδάσκω
Jeg spør
ἐπερωτάω
Jeg spør
ἐρωτάω
Jeg vil
θέλω
Jeg går (rundt)
περιπατέω
Synagoge
συναγωγή, -ῆς, ἡ
Tid
χρόνος, -ου, ὁ
Jeg dør
ἀποθνῄσκω
Brød
ἄρτος, -ου, ὁ
Jeg kaster
βάλλω
Jord, land
γῆ, γῆς, ἡ
Jeg blir
γίνομαι
Jeg går inn
εἰσέρχομαι
Jeg går ut
ἐξέρχομαι
Fortsatt
ἔτι
Jeg finner
εὑρίσκω
Jeg tar, mottar
λαμβάνω
Og ikke
οὔτε
Jeg kommer
προσέρχομαι
Jeg ber
προσεύχομαι