Level 2
Level 1

HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN


89 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Phần mềm diệt virus được cài đặt trong máy tính thuộc nhóm phần mềm nào sau đây?
Phần mềm ứng dụng
Smartphone là một ví dụ về:
Thiết bị di động cầm tay
Thành phần nào không phải là phần cứng máy tính?
Các hệ điều hành
Hard Disk, ROM, Keyboard lần lượt là các thiết bị nào?
Nhớ ngoài - nhớ trong - thiết bị vào
Sự giống nhau cơ bản giữa bộ nhớ ngoài và RAM là:
Đều có thể ghi và đọc thông tin
Số KB của một đĩa mềm có dung lượng là 1.44MB được tính theo công thức
1.44x1024KB
Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
(8)Phát biểu nào sau đây là sai?
ALU là đơn vị số học và logic; các thanh ghi cũng nằm trong ALU
Bạn đã cài đặt một bộ vi sử lý mới có tốc độ đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?
Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn
CPU là viết tắt của cụm từ nào?
Central Processing Unit
(11)Chọn phát biểu đúng trong các câu sau?
RAM là một bộ nhớ trong, thông tin tồn tại tạm thời trong quá trình máy hoạt động
Hãy chọn phương án đúng nhất: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm?
CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra
Hãy chọn phương án đúng nhất. ROM là bộ nhớ dùng để:
Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được
4 byte bằng bao nhiêu bit?
32 bit
(15)Chọn phát biểu sai trong các câu sau:
Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài
Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng
Thông tin trong bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên bị xóa sạch khi ngắt điện
Đĩa cứng là thiết bị thuộc loại:
Bộ nhớ ngoài
Hãy chọn danh sách có chứa tên thiết bị không phải là thiết bị nhớ ngoài của máy tính
USB Flash, CD-ROM, Keyboard
Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì?
Là đơn vị đo khả năng lưu trữ
Trong các giá trị dung lượng sau, giá trị nào lớn nhất?
128GB
Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?
Đơn vị đo lượng thông tin
(22) Hãy chọn phương án đúng:
1MB=1024KB
Cho biết thiết bị nào dưới đây là ví dụ về thiết bị vào?
Chuột máy tính
Màn hình máy tính là một ví dụ về:
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Các thiết bị ngoại vi kết nối vật lý với máy tính thông qua:
Cổng kết nối
Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính?
Hệ điều hành
Phần mềm hệ thống bao gồm:
Hệ điều hành, các chương trình tiện ích, các chương trình điều khiển thiết bị và các chương trình dịch
Chức năng nào không phải là chức năng của hệ điều hành?
Dịch và thực hiện các chương trình nguồn
29. Đặc chưng của phần mềm nguồn mở là gì?
Phần mềm được phát triển và phổ biến nhờ cộng đồng
30. Những phần mềm nào thuộc loại phần mềm nguồn mở?
MediaPortal, VLC Media Player, 7-Zip, GIMP
31. Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz-250GB-256MB, thì thông số 256MB chỉ điều gì?
Dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM
32. Yếu tố nào sau đây sẽ không ảnh hưởng đến hiệu năng máy tính?
Các tệp tin rác
33. Mạng đô thị MAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Metropolitan Area Network
34. Mạng diện rộng WAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Wide Area Network
35. Mạng cục bộ LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Local Area Network
36. Địa chỉ IPv6 sử dụng bao nhiêu bit để đánh địa chỉ?
128
37. Đâu là một địa chỉ IPv4 hợp lệ?
192.168.10.6
38. Đâu là một địa chỉ IPv4 không hợp lệ?
256.168.254.50
39. Địa chỉ IPv4 được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm cách nhau bởi dấu nào
Dấu chấm (.)
40. Loại mạng nào đòi hỏi một thiết bị kết nối trung tâm?
Star
41. Loại mạng nào đòi hỏi từ một trạm có kết nối với tất cả các trạm còn lại của mạng?
Mesh
42. Loại mạng nào nếu có sự cố sảy ra trên thiết bị kết nối trung tâm thì ảnh hưởng đến toàn mạng?
Star
43. Hãy chọn phương án đúng
Modem với 57600 bps có băng thông rộng gấp 2 modem với 28800 bps
44. Đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu trên mạng là:
Bps, Kbps, Mbps, Gbps
45. Hãy chọn đáp án đúng:
Băng thông (bandwidth) là đại diện tốc độ đường truyền của phương tiện truyền thông
46. Công cụ nào dưới đây là ví dụ về phương triện truyền dẫn không dây?
Sóng vô tuyến
47. Dịch vụ web sử dụng giao thức nào?
TCP/IP
48. HTTP là gì?
Giao thức truyền siêu văn bản
49. Đâu là phát biểu sai về mạng intranet?
Intranet không sử dụng được phương thức truyền siêu văn bản HTTP và truyền file FTP
50. Đâu là phát biểu đúng về mạng Extranet?
Một Extranet cung cấp một Internet site có thể truy cập đến một nhóm người đã chọn
51. Việc đưa nội dung một trang lên một Web Server được gọi là gì?
Upload lên Website
52. Trong các phương thức kết nối sau, phương thức nào là chậm nhất?
Quay số qua mạng điện thoại (Dial-up)
53. Đâu không phải là một phương thức kết nối Internet?
TCP/IP
54. Đâu là một phương thức kết nối Internet?
Leased-Line
55. Trong các công nghệ dưới đây, đâu là công nghệ "DSL đối xứng"?
SDSL
56. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về DSL đối xứng?
Có tốc độ download và upload bằng nhau và đều ở mức cao
57. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về phương thức kết nối quay số qua mạng điện thoại (Dial-up)?
Kết nối kiểu này luôn thường trực 24/24
58. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về phương thức kết nối quay số qua mạng điện thoại (Dial-up)?
Để kết nối, người dùng cần có một đường điện thoai và một modem
59. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất đối với phát triển thương mại điện tử?
Công nghệ thông tin
60. Đâu không phải là lợi ích của thương mại điện tử?
Giao dịch an toàn
61. Đâu không phải là đặc điểm của E-learning?
Sử dụng phấn trong bài giảng
62. Nhược điểm của các dịch vụ thư điện tử trên web (webmail) là gì?
Tổng dung lượng tệp tin đính kèm theo thư mỗi lần gửi bị giới hạn
63. Nhược điểm cảu thư điện tử là gì?
Đáng tin cậy
64. Phát biểu nào sau đây về thư điện tử là sai?
Thư điện tử chỉ chuyển và nhận chữ, hình ảnh, không truyền/gửi được âm thanh
65. Giao thức nào dưới đây được sử dụng để truyền tải thư điện tử của MicroSoft Outlook?
POP/IMAP
66. Chương trình nào dưới đây không cho phép bạn gửi và nhận thư điện tử?
IDM
67. Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. MTA là viêt tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Mail Transfer Agent
68. Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. MUA là viêt tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Mail User Agent
69. Dịch vụ tin nhắn ngắn SMS giới hạn văn bản dài nhất bao nhiêu ký tự?
160
70. Đâu không phải là ưu điểm của VoIP?
Chất lượng cuộc gọi phụ thuộc vào đường truyền Internet
71. Đâu không phải là đặc điểm của diễn đàn?
Thông tin trên diễn đàn là riêng tư
72. Cổng thông tin điện tử không phải là:
Điểm đích truy cập Internet mà qua đó người dùng có thể khai thác mọi dịch vụ cần thiết và "không cần thiết phải đi đâu nữa"
73. Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, ý tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tống hợp là:
Trang tin điện tử ứng dụng chuyên ngành
74. Bệnh nào không liên quan đến việc sử dụng máy tính lâu dài?
Ung thư
75. Để làm việc lâu dài an toàn với máy tính nên:
Ngồi thắng lưng khi làm việc
76. Đâu không phải là công dụng của tái chế máy tính?
Giảm giá thành sản phẩm
77. Đâu không phải là chế độ tiết kiệm năng lượng cho máy tính?
Restart
78. Đau là ví dụ về mật khẩu tốt?
Ab34cd841hg
79. Khi giao dịch trực tuyến nên:
Lưu giữ hồ sơ giao dịch
80. Tường lửa là:
Phần cứng hoặc phần mềm nhằm bảo vệ an ninh và ngăn chặn truy cập trái phép dựa theo chính sách an ninh
81. Cách nào sau đây không có tác dụng bảo vệ dữ liệu?
Tắt máy tính
82. Phát biểu nào không đúng khi nói về virus máy tính?
Là một chương trình do máy tính tự sinh ra
83. Hành động nào sau đây có thể được xem như là một khả năng đe dọa máy tính của bạn?
Nhận file .exe qua mail
84. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm khoa học thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả
85. Đâu là một phát biểu sai?
Sử dụng phần mềm Trial trong thời gian cho phép là vi phạm bản quyền
86. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Phần mềm chia sẻ không mất phí
87. Thông tin đưa vào máy tính để xử lý gọi là gì?
Dữ liệu
88. Phát biểu nào sau đây là sai?
Không có quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực CNTT
89. Hành vi nào sau đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
Sử dụng phần mềm mã nguồn mở