Level 100 Level 102
Level 101

Τρέχουσα επικαιρότητα & Τίτλοι ειδήσεων


355 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
las noticias de actualidad
τρέχουσα επικαιρότητα, τρέχουσες ειδήσεις
las noticias
ειδήσεις
la noticia
είδηση
el periódico, el diario
εφημερίδα
el internet / la Red
ίντερνετ / διαδίκτυο
la radio
ράδιο, ασύρματος
el televisor, la tele
τηλεόραση (η συσκευή)
la política
πολιτική
el compromiso
δέσμευση, συμβιβασμός
el ministerio
υπουργείο
el ministro
υπουργός
primer ministro
πρωθυπουργός
la negociación
διαπραγμάτευση
la embajada
πρεσβεία
el embajador
πρέσβης, πρεσβευτής
la política internacional
διεθνής πολιτική
Grecia
Ελλάδα
España
Ισπανία
Inglaterra
Αγγλία
Francia
Γαλλία
Alemania
Γερμανία
Italia
Ιταλία
Rusia
Ρωσία
América
Αμερική
EE.UU. (Estados Unidos)
ΗΠΑ
China
Κίνα
Ucrania
Ουκρανία
Siria
Συρία
los países árabes
αραβικές χώρες
la crisis
κρίση
el refugiado
πρόσφυγας
la inmigración
μετανάστευση
el / la inmigrante
μετανάστης / μετανάστρια
la crisis económica, la crisis financiera
οικονομική κρίση
la economía
οικονομία
la deuda
χρέος
troika
τρόικα
el manejo, la gestión, la administración, la gestora
διαχείριση
el interés
(το) ενδιαφέρον, τόκος, συμφέρον
la criminalidad
εγκληματικότητα
el accidente
ατύχημα, τροχαίο
el impuesto
φόρος, δασμός
euro
ευρώ
Europa
Ευρώπη
UE (Unión Europea)
ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση)
el espionaje
κατασκοπεία
el paro, el desempleo
ανεργία, υποαπασχόληση
el presidente / la presidenta
ο / η πρόεδρος
la soberanía, el soberanismo
κυριαρχία
acuerdo
συμφωνία, συμφωνώ (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el desarrollo
ανάπτυξη, εξέλιξη
el retraso, la demora
καθυστέρηση
la caída
πτώση
la reforma, reforma
μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίζει
amenazar, amenazo
απειλώ
internacional
διεθνής
la paz
ειρήνη (ΟΧΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ)
la huelga
απεργία
el Banco Central Europeo (BCE)
Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
la denuncia, denuncia
καταγγελία, καταγγέλει (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
la Comisión Europea
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
el encuentro, encuentro
συνάντηση, βρίσκω, συναντώ (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
la decisión
απόφαση
el esfuerzo
προσπάθεια, κόπος
el secuestro, el rapto
απαγωγή, απαγάγω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα), αεροπειρατεία
la organización
οργάνωση
la unión monetaria
νομισματική ένωση
los rescatados
διασωθέντες
el gobierno
κυβέρνηση
ha aprobado
ενέκρινε (έχει εγκρίνει)
el conflicto
διαμάχη, σύρραξη, καυγάς
la precaución
προφύλαξη, προληπτικό μέτρο
la vigilancia
επαγρύπνηση, επιτήρηση, επίβλεψη, εποπτεία, παρακολούθηση
la confrontación, el enfrentamiento
αντιμετώπιση, σύγκρουση, διαμάχη
FMI (Fondo Monetario Internacional)
ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο)
la federación
ομοσπονδία
la unión
ένωση
la guerra
πόλεμος
el tratado
συνθήκη
el pacto
σύμφωνο, διεθνής συμφωνία
los islamistas
ισλαμιστές
el terremoto
σεισμός
asesinato
δολοφονία, φόνος
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
ΝΑΤΟ (στρατιωτικός οργανισμός)
ONU (Organización de las Naciones Unidas)
ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών)
el embargo
εμπάργκο
la crisis en Ucrania
η κρίση στην Ουκρανία
el Medio Oriente
μέση ανατολή
Palestina / la palestina
Παλαιστίνη / Παλαιστίνια, παλαιστινιακή
el petróleo
πετρέλαιο
la explotación
η εκμετάλλευση, η αξιοποίηση
los intereses
ενδιαφέροντα, συμφέροντα, τόκοι
la alianza
συμμαχία
el aislamiento
απομόνωση, μόνωση (θερμότητας)
a favor
υπέρ
contra
εναντίον, κατά, αντί
la superpotencia
υπερδύναμη
la quiebra, la bancarrota
πτώχευση, χρεοκοπία
la constitución
σύνταγμα
la modernización
εκσυγχρονισμός
el / la periodista, el reportero
δημοσιογράφος
la discusión, el debate
συζήτηση
la ley
ο νόμος
el desastre, la destrucción, la devastación
καταστροφή
el naufragio
ναυάγιο
la explosión, el estallido, la erupción
έκρηξη
la independencia
ανεξαρτησία
la estabilidad
σταθερότητα
el referéndum, la consulta
δημοψήφισμα
el ultimátum
τελεσίγραφο
dimite
παραιτείται
retira
αποσύρει
congelará
θα παγώσει
la guerra civil
εμφύλιος πόλεμος
sospechoso
ύποπτος
según las autoridades
σύμφωνα με τις αρχές
supone, asume
υποθέτει
el / la constitucional
συνταγματικός / συνταγματική / συνταγματικό
las elecciones, los comicios
εκλογές
anuncia
ανακοινώνει
el consentimiento
συγκατάθεση
ha hecho
έχει κάνει, έχετε κάνει (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
la interpelación
επερώτηση
la sustitución, el reemplazo, el relevo
αντικατάσταση
fraude, estafa, engaño
απάτη, νοθεία
se frenó
επιβραδύνθηκε (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
el empleado público, el funcionario público
δημόσιος υπάλληλος
revelan, delatan, destapan
αποκαλύπτουν
el parlamento
βουλή, κοινοβούλιο
la previsión, el pronóstico, la anticipación, la predicción, la adivinación
πρόβλεψη, πρόγνωση
ha sido
έχει γίνει, έχει υπάρξει (μόνιμο)
la ratificación, la validación
επικύρωση
autoriza
εξουσιοδοτεί, εγκρίνει
la intervención, la injerencia
παρέμβαση
se ha mostrado
εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε (ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ) (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ), έχει παρουσιαστεί
están acusados
κατηγορούνται
modificará
θα τροποποιήσει
la oposición
αντιπολίτευση, αντίθεση, αντίσταση
rechaza
απορρίπτει
según, como
όπως, καθώς, σύμφωνα με
el delito
αδίκημα, παράβαση
África del Norte
Βόρειος Αφρική
gasoducto
αγωγός φυσικού αερίου
oleoducto
αγωγός πετρελαίου
el diputado
βουλευτής, αντιπρόσωπος, αναπληρωτής
se ha entregado
παραδόθηκε, έχει παραδοθεί (ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ)
según se comprobó
όπως διαπιστώθηκε
según los testimonios
σύμφωνα με τις μαρτυρίες
los grupos ultraderechistas
ακροδεξιές ομάδες
el partido de ultraderecha
ακροδεξιό κόμμα
el contrato
συμβόλαιο, συμφωνητικό, σύμβαση
nombra
διορίζει
el nombramiento
διορισμός, ανάθεση, ονομασία
anunció
ανακοίνωσε
está determinado
είναι αποφασισμένος
afrontará
θα αντιμετωπίσει
la corrupción
διαφθορά
la repercusión, el impacto
αντίκτυπος, επίπτωση
la indignación
αγανάκτηση, αποτροπιασμός, οργή
el precio de la gasolina
η τιμή της βενζίνης
el estado crítico
κρίσιμη κατάσταση
los guardias civiles
οι πολιτοφύλακες
detiene
συλλαμβάνει, σταματά
la dimisión, la renuncia
παραίτηση
calcula que
εκτιμά (υπολογίζει) ότι
la justicia
δικαιοσύνη
el presupuesto
προϋπολογισμός
se van confirmando
επιβεβαιώνονται
la financiación
χρηματοδότηση
las comisiones ilegales
μίζες (οικονομικής διαφθοράς)
los musulmanes
μουσουλμάνοι
destaca
τονίζει, υπογραμίζει
los informes oficiales
επίσημες εκθέσεις, επίσημες αναφορές
ha ocurrido, ha sucedido, se produjo
έχει συμβεί, συνέβη (ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ)
al estrellarse
κατά την συντριβή
la directiva
διοικητικό συμβούλιο, οδηγία
los yihadistas
τζιχαντιστές
el experto, el perito
εμπειρογνώμονας, ειδικός
la vía diplomática
διπλωματική οδός
desmentir, desmiento
διαψεύδω
los votantes
ψηφοφόροι
la columna de un periódico
στήλη σε μία εφημερίδα
iniciativa
πρωτοβουλία
por los periódicos
από τις εφημερίδες
las elecciones municipales, los comicios locales
δημοτικές εκλογές
las elecciones nacionales
εθνικές εκλογές
informar (a), informo (a), comunicar (a), comunico (a)
ενημερώνω (τον / την)
la abstención
αποχή
la investidura
ανάληψη καθηκόντων
se perfila
αναδύεται, αναδεικνύεται (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
se dispone
διατίθεται, ετοιμάζεται (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
el gobierno estadounidense
η αμερικανική κυβέρνηση
los seguidores
οι υποστηρικτές, οι οπαδοί, οι ακόλουθοι
la subida del precio
η άνοδος της τιμής
el populismo, el laicismo
λαϊκισμός
la globalización
παγκοσμιοποίηση
prometió
υποσχέθηκε
La Casa Blanca
Ο Λευκός Οίκος
los recortes fiscales
φορολογικές περικοπές
la política exterior
εξωτερική πολιτική
la victoria electoral
εκλογική νίκη
una inmensa multitud
ένα τεράστιο πλήθος
la protesta, protesta
διαμαρτυρία, διαμαρτύρεται (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
sin precedentes
πρωτοφανής, χωρίς προηγούμενο
niega
αρνείται
el candidato
υποψήφιος, εξεταζόμενος
la candidatura
υποψηφιότητα
el abuso, abuso
κατάχρηση, κακομεταχείρηση, κακοποίηση, καταχρώμαι (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el abuso de poder
κατάχρηση εξουσίας
firmará
θα υπογράψει
los comentarios provocativos
προκλητικά σχόλια
los comentarios ofensivos
προσβλητικά σχόλια
los titulares de noticias
τίτλοι ειδήσεων
acuerdan
συμφωνούν
la tensión, la intensidad
ένταση
el pionero
πρωτοπόρος
bilateral
διμερής, διμερές
la deportación
απέλαση
el Ministro de Hacienda, el Secretario de Hacienda
Υπουργός Οικονομικών
el Ministro del Interior
Υπουργός Εσωτερικών
el Ministro de Exteriores
Υπουργός Εξωτερικών
el estupor global
παγκόσμια κατάπληξη
halló, descubrió, encontró
ανακάλυψε, βρήκε
ratifica
επικυρώνει
la acusación
κατηγορία (πχ σε δικαστήριο) (ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΙΔΟΥΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ), καταγγελία, μήνυση
el conservador
συντηρητικός (χαρακτήρας), συντηρητικό (τρόφιμα), συντηρητής (επάγγελμα)
supremo
ανώτατος, ανώτατο
inconstitucional
αντισυνταγματικός
impedir, impido
εμποδίζω
impiden
εμποδίζουν
la competencia desleal
αθέμιτος ανταγωνισμός
la reciprocidad, la mutualidad
αμοιβαιότητα
revocar, revoco
ανακαλώ, καταργώ
apelar, apelo
εφεσιβάλλω, ασκώ έφεση (αίτηση αναιρέσεως)
apelará
θα ασκήσει έφεση
se impondrá
θα επικρατήσει, θα επιβληθεί
la Eurocámara / el Parlamento Europeo
Ευρωκοινοβούλιο / Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
sucumbe
υποκύπτει, ενδίδει
promete
υπόσχεται
la cancelación, la anulación, el cancelamiento
ακύρωση
la retirada
απόσυρση, συνταξιοδότηση, υποχώρηση στρατού, ανάκληση
intensificar, intensifico
εντείνω, εντατικοποιώ
intensifica
εντείνει, εντατικοποιεί
advirtió
προειδοποίησε (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
se opone
αντιτίθεται, αντιτάσσεται, εναντιώνεται (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
oponerse, me opongo
αντιτίθεμαι, αντιτάσσομαι, εναντιώνομαι, διατυπώνω αντιρρήσεις
intervenir, intervengo
παρεμβαίνω
no intervendrá
δεν θα παρέμβει
legalizar, legalizo
νομιμοποιώ
legaliza
νομιμοποιεί
la revelación, la divulgación
αποκάλυψη, φανέρωμα, δημοσιοποίηση, κοινοποίηση
no habrá
δε θα έχει, δε θα υπάρξει (βοηθητικό ρήμα haber)
el periodismo
δημοσιογραφία
la sanidad pública
δημόσια υγεία
acusó (a)
κατηγόρησε (τον / την)
entorpecer (a), entorpezco (a)
παρεμποδίζω (τον / την)
entorpece (a)
παρεμποδίζει (τον / την)
la salida de Grecia del euro
η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ
mantienen en suspenso
αναστέλλουν, θέτουν σε αναστολή, κρατούν σε εκκρεμότητα
se compromete
δεσμεύεται, συμβιβάζεται, αρραβωνιάζεται
presume, se enorgullece
υπερηφανεύεται, καυχιέται, επιδεικνύει
confronta, afronta
αντιμετωπίζει
exige
απαιτεί
los recortes
περικοπές, ελαφρύνσεις, μειώσεις, αποκόμματα
los recortes de gastos
περικοπές δαπανών
el liderazgo
ηγεσία
el Supremo
το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος
la expectativa
προσδοκία
la anexión
προσάρτηση
se decide
αποφασίζεται (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
se impone
επικρατεί, επιβάλλεται
imponer, impongo
επιβάλλω, επικρατώ
imponerse, me impongo
επιβάλλομαι
el déficit
έλλειμμα
deportar (a), deporto (a)
απελαύνω (τον / την)
aprobar, apruebo (el examen)
εγκρίνω, περνάω (τις εξετάσεις)
aprueba
εγκρίνει, περνάει (τις εξετάσεις)
el autor / la autora
ο / η δράστης (πχ εγκλήματος), συγγραφέας, δημιουργός ενός έργου
someter, someto
υποβάλλω
la sesión
σύνοδος, παράσταση (θεατρική κλπ), συνεδρίαση
notificar, notifico
γνωστοποιώ, κοινοποιώ, πληροφορώ, ενημερώνω
desafía (a)
προκαλεί (κάποιον - τον / την) (ΟΧΙ ΩΣ ΑΙΤΙΑ), αψηφά
la absolución, la exoneración
απαλλαγή, αθώωση, άφεση αμαρτιών
se plantea
σκέφτεται να, εξετάζει (ένα θέμα), μελετά (ένα θέμα)
el / la portavoz
ο / η εκπρόσωπος, το μεγάφωνο
el / la portavoz del gobierno
ο / η κυβερνητικός εκπρόσωπος
el gabinete
πολιτικό γραφείο, υπουργικό συμβούλιο, ιατρικό ή επιστημονικό εξεταστήριο, ντουλάπι
el / la portavoz de prensa
ο / η εκπρόσωπος τύπου
admite
παραδέχεται
los contactos secretos
μυστικές επαφές
la escisión
εκτομή, απόσχιση, περικοπή, αποκοπή, σχάση, διάσπαση
la Generalidad / la Generalitat
Καταλανική Αυτόνομη Κυβέρνηση (επίσημη από το 2006)
el / la vicepresidente
ο / η αντιπρόεδρος
recurrir (a), recurro (a)
καταφεύγω, προσφεύγω (στον / στην)
recurrió
κατέφυγε, προσέφυγε
el equipo técnico
τεχνικό κλιμάκιο, ομάδα τεχνικών
refuerza (a)
ενισχύει, δυναμώνει (τον / την)
la intimidación
εκφοβισμός, μπούλινγκ, νταϊλίκι, ενδοσχολική βία
la conferencia de prensa
συνέντευξη τύπου
la convergencia
σύγκλιση
revela, destapa, desvela
αποκαλύπτει
la falsificación
πλαστογραφία, απομίμηση (προϊόντος)
se falsificó
πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε
el suicidio
αυτοκτονία
suicidarse, me suicido
αυτοκτονώ
se suicidó
αυτοκτόνησε
el escudo antimisiles
αντιπυραυλική ασπίδα
la movilización global
παγκόσμια κινητοποίηση
la implicación
εμπλοκή, ανάμειξη, συμμετοχή, επίπτωση
encabeza
ηγείται, είναι επικεφαλής
el rechazo, rechazo
απόρριψη, απορρίπτω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
la ruptura
ρήξη, θραύση, σπάσιμο
la repatriación
επαναπατρισμός
la malversación
υπεξαίρεση, κατάχρηση
la inversión extranjera
οι ξένες επενδύσεις (κυριολεκτικά σημαίνει "η ξένη επένδυση")
los líderes europeos
οι Ευρωπαίοι ηγέτες
los rumores
φήμες, διαδόσεις
la unanimidad, el consenso
ομοφωνία, κοινή συναίνεση
la reestructuración
αναδιάρθρωση, αναδόμηση, ανασυγκρότηση
el acercamiento, el planteamiento
προσέγγιση, αντάμωμα, αντάμωση, συνάντηση, συνάντηση
los brotes
εστίες, κρούσματα, ξεσπάσματα, μπουμπούκια
la enmienda
τροπολογία, τροποποίηση
la publicidad
δημοσιότητα, διαφήμιση
el estibador
λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής
la estiba
λιμενεργασία, φορτοεκφόρτωση, στοιβασία
controvertido, controversial, ambiguo
αμφιλεγόμενος, αμφισβητούμενος, επίμαχος
el trámite, la tramitación
διαδικασία, διεκπεραίωση, διαπραγμάτευση
el trámite oficial
επίσημη διαδικασία
enfureció (a)
εξόργισε (τον / την)
la desinformación
παραπληροφόρηση
la franja de Gaza
η λωρίδα της Γάζας
la contención
συγκράτηση, αυτοσυγκράτηση, ανάσχεση, περιορισμός
se refugia
καταφεύγει
la transparencia
διαφάνεια
el / la viable
βιώσιμος, εφικτός, πραγματοποιήσιμος, εφαρμόσιμος
la amnistía, el indulto
αμνηστία
Al Qaeda
Αλ Κάιντα
el / la secesionista
αποσχιστικός, αποσχιστική, αποσχιστικό
la asunción / Asunción
ανάληψη, υπόθεση / Πρωτεύουσα της Παραγουάης
el concilio
σύνοδος
el comunicado
κοινοποίηση, γνωστοποίηση, ανακοινωθέν, επικοινωνία
pulverizó el récord
έσπασε το ρεκόρ
el récord mundial
παγκόσμιο ρεκόρ
especificar, especifico
καθορίζω, προσδιορίζω, ξεκαθαρίζω, συγκεκριμενοποιώ
constituir, constituyo
αποτελώ, συνιστώ, συστήνω, συγκροτώ, ιδρύω
radicar, radico
έγκειμαι, βρίσκομαι
radica
έγκειται, βρίσκεται (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el campo de refugiados
καταυλισμός προσφύγων
la escalada
κλιμάκωση, αναρρίχηση
los precios suben
αυξάνονται οι τιμές, οι τιμές ανεβαίνουν (ακριβαίνουν)
los precios caen, los precios bajan
πέφτουν οι τιμές, μειώνονται οι τιμές, χαμηλώνουν οι τιμές
la eurozona
ευρωζώνη
reclaman
διεκδικούν, απαιτούν
se reducirá
θα μειωθεί
se defendió
αμύνθηκε, υπερασπίστηκε