Level 10 Level 12
Level 11

Οι 500+ πιο συχνές! (Λίστα συχν.Βικιλεξικού)


472 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
que
ότι, που
desde, de
από, από το, έκτοτε, του
no
όχι
a
να, στο, προς, σε, το γράμμα "α"
es
είναι (γ' ενικό), είσαστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ) (μόνιμο)
y
και, το γράμμα "y"
uno / una
1, ένας, ένα / μία
por, para
για, για να
¿Qué?
Τι;
me
με, μου, - τον εαυτό μου (αυτοπαθής αντωνυμία α' ενικό)
te
σε, εσένα, - τον εαυτό σου (αυτοπαθής αντωνυμία β' ενικό)
se
τον, του, τους, - τον εαυτό του / τους / σας (αυτοπαθής αντωνυμία γ' ενικό & γ' πληθυντικό)
con
με, μαζί με, και (ανάμεσα σε τιμές / αξίες)
mi (s)
μου
está
είναι (γ' ενικό), είσαστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ) (προσωρινό)
si
αν, μα...
bien
καλά (επίρρημα) (ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
pero, mas
αλλά, όμως
yo
εγώ (προσωπική αντωνυμία)
eso
εκείνο
ναι, μάλιστα
su (s)
του, τους
tu (s)
σου, δικό σου
aquí
εδώ
como
όπως, σαν, τρώω (α' ενικό πρόσωπο)
más
περισσότερο, συν, και (μέτρησης στις μαθηματικές πράξεις), πιο
esto
αυτό (που είναι δίπλα μας) (αναφορική και δεικτική αντωνυμία)
ya
ήδη, κιόλας
todo
όλος, όλο
esta
αυτή (που είναι δίπλα μας) (αναφορική & δεικτική αντωνυμία)
vamos, nos vamos, vamonos
πηγαίνουμε, πάμε, φεύγουμε
muy
πολύ (επίρρημα) (ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Η ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ)
hay, existe
υπάρχει (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
ahora
τώρα
algo
κάτι (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
estar, estoy
είμαι, βρίσκομαι (προσωρινό)
tener, tengo
έχω, κρατώ
nos
μας, - τον εαυτό μας (αυτοπαθής αντωνυμία α' πληθυντικό)
εσύ (προσωπική αντωνυμία)
nada
τίποτα (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ), κολυμπάει (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
cuando
όταν
este
αυτός (που είναι δίπλα μας) (αναφορική & δεικτική αντωνυμία), ανατολή, ανατολικός
ξέρω
estás
είσαι (προσωρινό)
así
έτσι
poder, puedo
μπορώ
¿Cómo? ¿Cómo es que?
Πως; Πως και...;
querer (a), quiero (a)
θέλω (τον / την), αγαπώ (τον / την)
sólo, solamente, únicamente
μόνο, μονάχα
ser, soy
είμαι (μόνιμο)
tiene
έχει, έχετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
gracias
ευχαριστώ, ευχαριστίες
o
ή (διαζευκτικό), το γράμμα "ο"
él
αυτός (προσωπική αντωνυμία)
bueno
καλός, καλό
fue
ήταν (γ' ενικό) (μόνιμο) (ΑΟΡΙΣΤΟΣ), πήγε
hacer, hago
κάνω
son
είναι (γ' πληθυντικό), είσαστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ) (μόνιμο)
¡Hola a todos! ¡Hola todos!
Γεια σε όλους!
era
ήμουν, ήταν (γ' ενικό) (μόνιμο) (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ), ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: εποχή, περίοδος
eres
είσαι (μόνιμο)
una vez
κάποτε, μια φορά
tienes
έχεις
creer (a/en), creo (a/en)
πιστεύω (σε / στον / τον / την), νομίζω
ella
αυτή (προσωπική αντωνυμία)
ese
εκείνος, το γράμμα s
ir (a/al), voy (a/al)
πηγαίνω (στο), πάω (στο)
puede
(αυτός / αυτή) μπορεί, μπορείτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
sabes
ξέρεις
Hola
γεια σας, γειά σου
porque
επειδή
el Dios
ο Θεός
¿Quién?
Ποιος; Ποια; Ποιον;
nunca, jamás
ποτέ
¿Dónde?
Που;
quieres
θέλεις, αγαπάς
la casa, el hogar
σπίτι, οικία
por favor
παρακαλώ (όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον) (ΟΧΙ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ)
esa
εκείνη
dos
2
tanto, tan
τόσος / τόση / τόσο
el señor, señor
κύριος, άρχοντας, Κύριε!
el tiempo
χρόνος (ΟΧΙ ΤΟ ΕΤΟΣ), καιρός (= ο καιρός σε διάρκεια), καιρός (περιβάλλοντος)
la verdad
αλήθεια
estaba
ήμουν, ήταν (γ' ενικό) (προσωρινό) (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)
mejor
καλύτερα (επίρρημα), καλύτερος, καλύτερο
están
είναι (γ' πληθυντικό), είσαστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ) (προσωρινό)
va, se va
πηγαίνει, πάει, πηγαίνετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), φεύγετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el hombre
άντρας, άνθρωπος, αμάν!
usted
εσείς (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
mucho
πολύς, πολύ (ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)
hace
κάνει, κάνετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), πριν από...
entonces
τότε, οπότε, λοιπόν, δηλαδή
sentar, siento
καθίζω κάποιον (πχ το μωρό)
tenemos
έχουμε
puedes
μπορείς
ahí
εκεί
la vida
ζωή
ver (a), veo (a)
βλέπω (τον / την) (αγγλικά = watch, ΟΧΙ το see)
alguien
κάποιος (μόνο για ανθρώπους) (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
Sr. (señor)
κος (κύριος)
hasta
μέχρι, έως
sin
χωρίς, σκέτος
εμένα
solo
μόνος (ΩΣ ΕΠΙΘΕΤΟ) (ΟΧΙ Η ΛΕΞΗ "ΜΟΝΟ" ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑ)
el año
έτος, χρόνος
el sobre, sobre
φάκελος, πάνω σε, περίπου, σχετικά με
decir, digo
λέω
siempre
πάντα, πάντοτε
la cosa
πράγμα
también
επίσης
antes (de)
πριν, παλιά (επίρρημα)
el día, la jornada
ημέρα
estamos
είμαστε (προσωρινό)
la noche
νύχτα, βράδυ
nadie
κανείς, κανένας, κανέναν
otra
άλλη
quiere
θέλει, αγαπάει, θέλετε ή αγαπάτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
parece, se ve
φαίνεται, δείχνει (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
nosotros, nosotras
εμείς
poco
λίγο, λίγος
el padre
πατέρας, πάτερ!
el trabajo, trabajo
εργασία, δουλειά, δουλεύω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
la gente
άνθρωποι, κόσμος, πλήθος
mira
κοίτα! (β' ενικό), κοιτάει, βλέπει
vas, te vas
πηγαίνεις, πας, φεύγεις
o sea
με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
donde
όπου
mismo
ίδιο, εαυτός
hecho
μετοχή ρήματος hacer = κάνω, (***κάνει), γεγονός, φτιαγμένος, φτιαγμένο
ellos
αυτοί (προσωπική αντωνυμία) (πληθυντικός του él - ΟΧΙ ΤΟΥ ello)
dijo
είπε, είπατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
pasa
σταφίδα, περνάει, πέρνα! πέρνα μέσα!
el dinero
χρήμα, χρήματα, λεφτά
el hijo
γιός
tal
τέτοιος / τέτοια / τέτοιο
otro
άλλος, άλλο
el seguro
σίγουρος, ασφαλής, ασφάλεια (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πχ αυτοκινήτου)
claro
ανοιχτό χρώμα, φωτεινός, διαυγής, ξεκάθαρος, φυσικά (επίρρημα)
estas
αυτές (που είναι δίπλα μας)
el lugar, el sitio
τόπος, μέρος, θέση (ΟΧΙ el puesto, la posición)
el mundo
κόσμος (όλος ο πλανήτης) (ΟΧΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ)
el amigo / la amiga
φίλος / φίλη
la espera, espera
αναμονή, περιμένει, ελπίζει, περίμενε!
mierda
σκατά
sabe
ξέρει, ξέρετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
luego, después (de)
μετά, μετά από, ύστερα, έπειτα
el momento
στιγμή
desde ahora
από τώρα
fuera (de)
έξω (από)
el tipo, el especie, el articulo, el item
είδος
mañana, la mañana
αύριο, πρωί
podemos / Podemos
μπορούμε / Κόμμα ισπανικής αριστεράς των ακαδημαϊκών και των αγανακτισμένων, ο ισπανικός ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
dije
είπα
el / la grande
μεγάλος / μεγάλη / μεγάλο
necesitar, necesito
χρειάζομαι
el estado
κράτος, πολιτεία, κατάσταση, μετοχή ρήματος estar = είμαι, βρίσκομαι (προσωρινό), ***υπάρξει, βρεθεί
podría
θα μπορούσα, θα μπορούσε, θα μπορούσατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
acuerdo
συμφωνία, συμφωνώ (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el papá
μπαμπάς
dice
λέει, λέτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
mío
δικός μου, δικό μου
gustar, me gusta
(μου) αρέσει (ΤΟ ΡΗΜΑ)
nuestro
δικός μας, δικό μας, μας
nuevo
καινούργιος, νέος
será
θα είναι (γ' ενικό) (μόνιμο)
haciendo
κάνοντας, κάνω (γερούνδιο)
el nombre
όνομα
había
υπήρχε (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ) (βοηθητικό ρήμα haber), ήταν (ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ)
ven
βλέπουν (ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ), έλα! (ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ)
tres
3
menos
λιγότερο, μείον, παρά
deber, debo
χρωστώ, οφείλω, πρέπει
malo
κακός, κακό, άσχημα (ΕΠΙΡΡΗΜΑ)
conmigo
μ' εμένα, μαζί μου
la madre
μητέρα
hoy
σήμερα
quien
όποιος, όποια, ό,τι, ο οποίος, η οποία
sido
είμαι (μόνιμο) (μετοχή)
la mamá
μαμά
tienen
έχουν, έχετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
allí, allá
εκεί πέρα (μακριά)
la hora
ώρα
la mujer
γυναίκα
visto
βλέπω (μετοχή), ***δει, ντύνω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
haces
κάνεις
no importa
δεν πειράζει
contigo
μ' εσένα, μαζί σου
ve
βλέπει, βλέπετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), δες! πήγαινε! (προστακτική)
la tarde, tarde
απόγευμα, καθυστερημένα, αργά (περασμένη ώρα)
oye, escucha
ακούει, ακούτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), άκου!
la parte, el sitio
μέρος
el problema
πρόβλημα
saber, sé
ξέρω
todavia, aún
ακόμα, ακόμη
la vez (las veces)
φορά (φορές)
nuestra
δική μας, μας
cada
κάθε
hizo
έκανε (αόριστος), κάνατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el razón
το δίκιο, ο λόγος, η λογική
ustedes
εσείς (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
esos
εκείνοι, εκείνα
van, se van
πηγαίνουν, πάνε, φεύγουν, φεύγετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
quizá, tal vez
ίσως
alguno
κάποιος, κάποιο (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
cierto
βέβαιος, ορισμένος
para Usted, para Ud
για σάς (ενικός ευγενείας, για ένα άτομο)
muerto
νεκρός, πεθαμένος, σκοτωμένος
unos pocos, unos
μερικά
estos
αυτοί, αυτά (που είναι δίπλα μας)
salir, salgo
βγαίνω, φεύγω, αναχωρώ
la policía
η αστυνομία, η αστυνομικός
realmente
πραγματικά
excesivo, exagerado, demasiado
υπερβολικός, υπέρμετρος, περίσσιος
la familia
οικογένεια
pueden
μπορούν, μπορείτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
la cabeza
κεφάλι, κεφαλή
son amigos
είναι φίλοι
la chica
κορίτσι, κοπέλα
Cariños,
Αγάπες (Στοργές)
el lado
πλευρά, πλευρό (ΟΧΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ), πλάι, μεριά
entre
ανάμεσα, μεταξύ, μπείτε! (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el minuto
λεπτό (της ώρας)
algún
κάποιο (+ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
grave, serio
σοβαρός / σοβαρή / σοβαρό
el cuidado, ¡(ten) cuidado!
φροντίδα, φροντισμένος, προσοχή!
¿Qué pasó? / (Lo que pasó)
Τι έγινε; / (Αυτό που έγινε)
Buenas
Καλές / ΣΕ ΑΡΓΚΟ: Γεια σας, Γεια σου
somos
είμαστε (μόνιμο)
el amor
αγάπη, έρωτας
la puerta
πόρτα
ves
βλέπεις
vaya
πηγαίνετε! (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), Πω!Πω! (επιφώνημα έκπληξης)
suerte
τύχη
rápido
γρήγορος, γρήγορο
la cuenta, cuenta
λογαριασμός, μετράει (γ' ενικό), μετράτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), μέτρα!
esas
εκείνες
pues
λοιπόν, τότε λοιπόν, ουφ (επιφώνημα)
pasado
παρελθόν, περασμένος
pensé
σκέφτηκα
el hermano
αδερφός
casi
σχεδόν, παραλίγο
la forma, forma
σχήμα, μορφή, τύπος, σχηματίζει (γ' ενικό), σχημάτισε!
el chico
αγόρι, μικρός, μικρό
dicho
λέω (μετοχή), ***πει
sabía
ήξερα, ήξερε (παρατατικός), ξέρατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
dentro (de, en)
μέσα (σε, εις το), εντός
hice
έκανα (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
contra
εναντίον, κατά, αντί
el camino, la calle
δρόμος, οδός
la ayuda, el socorro
(η) βοήθεια (ουσιαστικό)
primero
1ος, πρώτος, πρώτο
hacia
προς (πρόθεση)
vi
είδα
el miedo, el temor
φόβος
adiós
αντίο
debería
θα έπρεπε
poder
εξουσία, δύναμη, μπορώ (απαρέμφατο)
los niños
παιδιά (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ)
sería
θα ήμουν, θα ήταν (μόνιμο)
la historia
ιστορία
mientras
ενώ
la ciudad
πόλη
dijiste
είπες
esperar (a), espero (a)
περιμένω (τον / την), ελπίζω
¿Cuánto?
Πόσο;
la esposa
η σύζυγος
temprano, pronto
νωρίς
cualquier, quienquiera
οτιδήποτε, οποιοσδήποτε
el viejo
γέρος, παλιός, παλιό, υπερήλικας
deja
αφήνει, εγκαταλείπει, άφησε! άσε!
la muerte
θάνατος, χάρος
hablando
μιλώντας, μιλώ (γερούνδιο)
la mano
χέρι
da
δίνει, δίνετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), δώσε!
loco
τρελός (ΟΧΙ Η ΛΕΞΗ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ή ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ)
la guerra
πόλεμος
la semana
εβδομάδα
pasar, paso
περνώ, ξεπερνώ, συμβαίνει, παθαίνω
vale
εντάξει, OK, αξίζει (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα) (= de acuerdo)
¿Cuál?
Ποιό;
viene
έρχεται, έρχεστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
volver a (+infinitivo)
ξανακάνω κάτι (+απαρέμφατο)
toma / la toma
παίρνει, πίνει, παίρνετε ή πίνετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), πάρε! πιες! / λήψη, κατάληψη, δειγματοληψία, πάρσιμο
el caso
περίπτωση, ζήτημα, υπόθεση
el agua
νερό (στα ισπανικά λέξη θηλυκή)
haré
θα κάνω
vete
φύγε! πήγαινε! πάνε!
entender, entiendo, comprender, comprendo
καταλαβαίνω
el capitán
καπετάνιος, πλοίαρχος, λοχαγός
adelante
μπροστά (ΟΧΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ - ΣΚΕΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ)
el niño
παιδί, αγοράκι
preparado, listo
προετοιμασμένος, έτοιμος
iba
πήγαινα, πήγαινε (γ' ενικό) (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)
juntos
μαζί (πληθυντικός αρσενικού)
dame
δώσε μου
único
μοναδικός, μοναδικό
déjame
άσε με
cerca (de)
κοντά (σε, στο), περίπου
otros
άλλοι, άλλα
sigue
εξακολουθεί, συνεχίζει, παραμένει
arriba
πάνω, επάνω
el jefe
το αφεντικό, ο προϊστάμενος, ο αρχηγός, ο επικεφαλής
habla
μιλάει, μιλάτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), μίλα!
suponer, supongo, asumir, asumo
υποθέτω
la manera, el modo
τρόπος
quieren
θέλουν, θέλουνε, αγαπούν, αγαπάνε
el / la feliz
ευτυχισμένος, ευτυχισμένο / ευτυχισμένη
significar, significo
σημαίνω
la sangre
αίμα
el fin
τέλος
bajo
κοντός (άνθρωπος), σιγανός (σε ήχο), χαμηλά (σε ύψος), κάτω από
la llama, llama
φλόγα, λάμα, καλεί, τηλεφωνεί (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
venir, vengo
έρχομαι
morir, muero, fallecer, fallezco
πεθαίνω, αποβιώνω, ψοφάω
significativo, importante
σημαντικός, σπουδαίος / σημαντική, σπουδαία
hiciste
έκανες (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
el ojo
μάτι, οφθαλμός
escuchar, escucho
ακούω (παρακολουθώ ακούγοντας) (αγγλικά = listen)
entrar, entro, ingresar, ingreso
εισέρχομαι, μπαίνω μέσα
ningún
κανένας, κανένα (+ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
el corazón
καρδιά
diablo
διάβολος
atrás
πίσω (ΟΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ - ΣΚΕΤΟ ΠΙΣΩ)
durante
κατά την διάρκεια
dices
λες
nuestros
δικοί μας, δικά μας
la persona, el individuo
άτομο, πρόσωπο
abajo
κάτω
el doctor
ο δόκτωρ, ο διδάκτωρ, ο γιατρός (σπανιότερα)
Dr., Dra. (doctor, doctora)
Δρ. Διδάκτωρ, Γιατρός
la hija
κόρη
necesita
χρειάζεται (ΟΧΙ ΑΠΡΟΣΩΠΟ & ΑΥΤΟΠΑΘΕΣ)
la señora
κυρία, Παναγία (Παναγία = όταν είναι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα)
1): el haya, 2): que haya, 3) la Haya
1): οξιά (δέντρο / ξύλο), 2): να έχω (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ haber), 3) η Χάγη
el / la suficiente
αρκετός, επαρκής
la tierra
γη, χώμα, χωράφι, στεριά
la cara, el rostro
πρόσωπο
ni siquiera
ούτε καν
genial
τέλειος, υπέροχος, πολύ καλός, ιδιοφυής,
naturalmente, claro, por supuesto
φυσικά (επίρρημα), όπως είναι φυσικό
el equipo
ομάδα (αθλητική, διάσωσης κλπ)
justo
δίκαιος, σωστός, σωστό
el juego
παιχνίδι (ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) (ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΑΓΜΑ), παίζω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
ninguno
κανένας, κανένα (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
matar (a), mato (a)
σκοτώνω (τον / την)
cinco
5
dicen
λένε
pequeño
μικρός, μικρό
algunos, unos
κάποιοι, κάποια, μερικοί, μερικά (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
conocer (a), conozco (a)
γνωρίζω (τον / την)
la clase
τάξη, το να έχεις μάθημα μέσα στην τάξη
maldito
καταραμένος, κακολογημένος
muchos
πολλοί, πολλά
si hubiera
αν είχα, αν είχε, αν υπήρχε (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ haber) (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
el segundo
2ος, δευτερόλεπτο
aunque
αν και, ακόμα κι αν, παρόλο που
dime, cuéntame
πες μου
igual
ίσον, ίσος, ίση, τα ίδια, ίδιος, ίδια
la comida
φαγητό
ay
αχ, ωχ
el cuerpo
σώμα, κορμί
encontrar, encuentro
βρίσκω, συναντώ, νιώθω, αισθάνομαι
el / la fuerte, poderoso
δυνατός / δυνατή, δυνατός
ida y vuelta
μετ' επιστροφής
venga
ελάτε! (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), άντε! εκδικείται (γ' ενικό)
la realidad
πραγματικότητα
saben
ξέρουνε, ξέρουν
la puta
πουτάνα, τσούλα
la pregunta, pregunta
ερώτηση, απορία, ρωτάει, ρωτάτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), ρώτα! ρώτησε!
fui
ήμουν (μόνιμο), πήγα (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
cuatro
4
Sra. (señora)
κα (κυρία)
no hagas
μην κάνεις (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ & ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
alto
ψηλός, δυνατός (σε ήχο), ψηλά (σε ύψος)
maldita sea
να πάρει! (επιφώνημα), καταραμένη να είναι (πχ η στιγμή) (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
la cifra, el número
αριθμός, νούμερο
necesitas
χρειάζεσαι
la oportunidad
ευκαιρία
el punto
τελεία (.)
el último
τελευταίος, ο πιο πρόσφατος, έσχατος
fueron
ήταν (γ' πληθυντικό) (μόνιμο), πήγαν (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
el / la difícil
δύσκολος, δύσκολο / δύσκολη
vivir, vivo
ζω
El Paso
το βήμα, η διάβαση
estabas
ήσουν (προσωρινό) (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)
vivo
ζωντανός, ζωηρός, ζω (α' πρόσωπο ενεστώτα)
no lo hagas
μην το κάνεις (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ & ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
se queda
παραμένει, κάθεται (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
los hijos
παιδιά (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ, ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ), τέκνα
el / la mayor
μεγαλύτερος / μεγαλύτερη / μεγαλύτερο, μείζον
la fiesta
γιορτή, πάρτι
hacen
κάνουν, κάνετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
el medio, la mitad
μισός, μισό, μέση, (το) μέσο(ν)
basta
φτάνει! αρκετά! αρκεί, επαρκεί (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el arma
όπλο
el vino, vino
κρασί, ήρθε, ήρθατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el mes
μήνας
el cuarto
4ος, τέταρτος, τέταρτο, δωμάτιο
al este
ανατολικά
la escuela
σχολείο
dólar
δολάριο
el tío, el pavo
θείος / ΣΕ ΑΡΓΚΟ: φίλος, μάγκας (= amigo)
probable, posible
πιθανός / πιθανή / πιθανό
tuve
είχα (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
el / la fácil
εύκολος, εύκολο / εύκολη
no te preocupes
μην ανησυχείς, μην στεναχωριέσαι (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ & ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
la luz
φως
eran
ήταν (γ' πληθυντικό) (μόνιμο) (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)
carajo
διάβολε (επιφώνημα)
el / la final
τελικός / τελική / τελικό
la lista
κατάλογος, λίστα, έτοιμη (+estar), έξυπνη (+ser)
tratar, trato
μεταχειρίζομαι, συμπεριφέρομαι, θεραπεύω, φροντίζω, δοκιμάζω
se trata de
πρόκειται για, άφορά, έχει να κάνει με (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
la hermana
αδερφή
exactamente, precisamente
ακριβώς
podía
μπορούσα, μπορούσε
suficiente, bastante
αρκετός / αρκετή / αρκετό
la seguridad
ασφάλεια (ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
pasando el / la
μετά το / την... (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ)
están esperando
περιμένουν (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ)
el teléfono
τηλέφωνο
el perro
σκύλος, κύων, σκυλί
el fuego
φωτιά
se murió
πέθανε, απεβίωσε (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
tampoco, ni
ούτε
estuvo
ήταν (γ' ενικό) (προσωρινό) (ΑΟΡΙΣΤΟΣ)
iré
θα πηγαίνω, θα πάω
tenido
έχω (μετοχή)
la culpa, la culpabilidad
ενοχή, σφάλμα, φταίξιμο, υπαιτιότητα
verás
θα βλέπεις, θα δεις
¿Adónde queréis ir?
Που θέλετε να πάμε; Που θέλετε να πάτε; (ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ)
buscando
ψάχνοντας, ψάχνω (γερούνδιο)
cuanto
όσο
los padres
γονείς
la paz
ειρήνη (ΟΧΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ)
demonio
δαίμονας
estará
θα είναι (γ' ενικό) (προσωρινό)
cual
όποιο, το οποίο
el perdón
συγχώρεση, συγνώμη
jugar, juego
παίζω
pensando
σκεπτόμενος, σκέφτομαι (γερούνδιο)
sabemos
ξέρουμε
el recuerdo
ανάμνηση, αναμνηστικό, θυμάμαι (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el / la joven
νέος / νέα
seguir, sigo
ακολουθώ, συνεχίζω, εξακολουθώ
el pueblo
λαός, χωριό
que tenga
να έχω, να έχει (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ tener)
caballero
ιππότης, καβαλάρης, τζέντλεμαν, κύριος (μεταφορικά)
el idiota, el pendejo
ηλίθιος, ηλίθιε, ("pendejo" σημαίνει και "ηβική τρίχα" = μαλάκας)
dio
έδωσε, δώσατε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el bebé
μωρό
la hija única
μοναχοκόρη
lejos (de)
μακριά (από)
nuestras
δικές μας
pensar (en), pienso (en)
σκέφτομαι (τον / την / το)
el sentido
αίσθηση, έννοια, νόημα
dormir, duermo
κοιμάμαι
la palabra
λέξη
correcto, justo
σωστός, σωστό
el control
έλεγχος
vemos
βλέπουμε
entiendes
καταλαβαίνεις
el país
πατρίδα, χώρα
seis
6
diga
πείτε! (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
podrías
θα μπορούσες
cállate
σκασμός, σκάσε, σώπα
el rey
βασιλιάς
ocurrir, ocurro, suceder, sucedo
συμβαίνω
nunca jamás (μία φράση)
ποτέ των ποτών (έντονη άρνηση)
la cama
κρεβάτι