Level 18 Level 20
Level 19

Λέξεις & Φράσεις του μαθητή ξένης γλώσσας


159 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la frase
φράση, πρόταση (ΧΩΡΙΣ ΡΗΜΑ)
el alumno
μαθητής
el / la estudiante
φοιτητής, σπουδαστής / φοιτήτρια, σπουδάστρια
el extranjero, extranjero
ξένος, αλλοδαπός, το εξωτερικό (σαν χώρα)
leer, leo
διαβάζω
aprender, aprendo
μαθαίνω
el idioma
γλώσσα (προφορική) (ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
el / la fácil
εύκολος, εύκολο / εύκολη
el / la difícil
δύσκολος, δύσκολο / δύσκολη
el diccionario
λεξικό
el vocabulario
λεξιλόγιο
la gramática
γραμματική
el maestro
δάσκαλος
el libro
βιβλίο
el cuaderno
τετράδιο
el bolígrafo
στυλό
lograr, logro
καταφέρνω, κατορθώνω
preguntar (a), pregunto (a)
ρωτώ (τον / την)
la pregunta, pregunta
ερώτηση, απορία, ρωτάει, ρωτάτε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), ρώτα! ρώτησε!
contestar (a), contesto (a), responder (a), respondo (a)
απαντώ (σε / στον / στην)
la respuesta, la contestación
απάντηση
aprobar, apruebo (el examen)
εγκρίνω, περνάω (τις εξετάσεις)
conocer (a), conozco (a)
γνωρίζω (τον / την)
recordar (a), recuerdo (a)
θυμάμαι (τον / την), θυμίζω, υπενθυμίζω
olvidar, olvido, olvidarse, me olvido
ξεχνώ, ξεχνιέμαι
me olvidé
ξέχασα (= ξέχασα κάποια ανάμνηση, πχ ξέχασα αυτό που μου είχες πει. ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
entender, entiendo, comprender, comprendo
καταλαβαίνω
confundirse, me confundo
μπερδεύομαι
corregir (a), corrijo (a), revisar, reviso, rectificar, rectifico
διορθώνω (τον /την)
el método
μέθοδος
cometo muchos errores
κάνω πολλά λάθη
no entiendo, no comprendo
δεν καταλαβαίνω
los idiomas, las lenguas extranjeras
οι γλώσσες, οι ξένες γλώσσες
me gusta aprender las lenguas extranjeras
μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες
explicar, explico
εξηγώ
el desconocido
άγνωστος, άγνωστο
fácilmente
εύκολα
difícilmente
δύσκολα (επίρρημα)
es un tema difícil
είναι δύσκολο θέμα
¿Qué es esto?
Τι είναι αυτό;
no puedo
δεν μπορώ
no sé
δεν ξέρω
el ejercicio
άσκηση
ahora
τώρα
el lápiz
μολύβι
el / los sacapuntas
ξύστρα, ξύστρες
la goma
λάστιχο (ΟΧΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), λαστιχάκι (μαλλιών), σβήστρα, γομολάστιχα, τσίχλα
la lección
μάθημα
no lo sé
δεν το ξέρω
¿Cuándo?
Πότε;
ahora mismo
τώρα αμέσως
hoy
σήμερα
más tarde
αργότερα, πιο ύστερα
mañana, la mañana
αύριο, πρωί
el capítulo
κεφάλαιο
la dificultad
δυσκολία
me equivoqué
έκανα λάθος
traducir, traduzco
μεταφράζω
el tema, el asunto
θέμα, υπόθεση
la clase
τάξη, το να έχεις μάθημα μέσα στην τάξη
los deberes
εργασίες - μαθήματα για το σπίτι
hago mis deberes
κάνω τις εργασίες μου (τα μαθήματα μου)
poco a poco
λίγο λίγο, σιγά σιγά
anticipar, anticipo
προλαβαίνω, προκαταβάλλω, προβλέπω
no tengo tiempo
δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω
el corrector líquido
διορθωτικό υγρό, blanco
la tutoría, la tutela
κηδεμονία, ιδιαίτερα μαθήματα
estudio demasiado
διαβάζω πάρα πολύ (με την έννοια της μελέτης και των σπουδών)
aprendo español yo solo
μαθαίνω μόνος μου ισπανικά
he aprendido hasta ahora cerca de ocho mil palabras
έχω μάθει μέχρι στιγμής περίπου οχτώ χιλιάδες λέξεις
he aprendido
έχω μάθει
comprendo español peró no se hablarlo muy bien
καταλαβαίνω ισπανικά αλλά δεν τα μιλάω πολύ καλά
me puede mostrar, puede mostrarme, me puede enseñar, puede enseñarme
μπορείτε να μου δείξετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
puede repetirlo, lo puede repetir
μπορείτε να το επαναλάβετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
no entiendo bien el español, lo aprendo ahora
δεν καταλαβαίνω καλά τα ισπανικά, τώρα τα μαθαίνω
tengo dificultades principalmente en el uso del subjuntivo
δυσκολεύομαι κυρίως στην χρήση της υποτακτικής
he hecho sólo algunos meses cursos privados de español
έχω κάνει μόνο μερικούς μήνες ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών
¿Qué significa esto?
Τι σημαίνει αυτό;
¿Qué significa la palabra...?
Τι σημαίνει η λέξη...;
que significa la frase
τι σημαίνει η πρόταση
¿Cómo se dice en español...?
Πως λένε στα ισπανικά...; Πως λέγεται στα ισπανικά...;
quiero hacer el examen para un certificado de español, probablemente para el B1
θέλω να δώσω εξετάσεις για ένα πτυχίο (πιστοποιητικό) ισπανικών, πιθανόν για το Β1
creo que estoy bien preparado
πιστεύω ότι είμαι καλά προετοιμασμένος
Creo que es un idioma fácil
Πιστεύω ότι είναι μια εύκολη γλώσσα
creo que el español es muy útil, ya que es la segunda lengua más hablada en el mundo
πιστεύω ότι τα ισπανικά είναι πολύ χρήσιμα γιατί είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο
que me corrijas cuando me equivoque
να με διορθώνεις όταν κάνω λάθος (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
que quiero que corrijas
που θέλω να διορθώσεις
puedo entender si habla despacio y con claridad
μπορώ να καταλάβω αν μιλάτε αργά και καθαρά
no estoy listo todavía
δεν είμαι ακόμα έτοιμος
no estoy listo
δεν είμαι έτοιμος
no tengo prisa
δεν βιάζομαι
necesitaré ayuda
θα χρειαστώ βοήθεια
¿Puedo preguntar algo?
Μπορώ να ρωτήσω κάτι;
hablo alemán
μιλάω Γερμανικά
hablo inglés
μιλάω Αγγλικά
hablo un poco de italiano
μιλάω λίγο Ιταλικά
mi español es malo
τα ισπανικά μου είναι κακά
necesito este idioma para mi trabajo
χρειάζομαι αυτήν την γλώσσα στην δουλειά μου
Sería más difícil si no sabía el italiano
Θα ήταν πιο δύσκολα αν δεν ήξερα τα ιταλικά
¿Cómo se lo dice en español?
Πως ΤΟ λένε στα ισπανικά;
¿Habla usted griego?
Μιλάτε ελληνικά; (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
repita por favor
επαναλάβετε παρακαλώ (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
por favor hable más lento
παρακαλώ μιλήστε πιο αργά (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
hablo un poco de español
μιλάω λίγο Ισπανικά
es difícil describirlo
είναι δύσκολο να το περιγράψω
no tengo suficiente dinero
δεν έχω αρκετά χρήματα
el idioma materno, la lengua materna
μητρική γλώσσα
es un idioma muy hermoso
είναι μια πολύ όμορφη γλώσσα
hay muchos sitios web de España y América Latina
υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες από Ισπανία και Λατινική Αμερική
hay muchas páginas en internet donde se puede aprender español
υπάρχουν πολλές σελίδες στο ίντερνετ όπου μπορείς να μάθεις ισπανικά
me encanta que me corrijas
μου αρέσει να με διορθώνεις (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
por difícil que sea
όσο δύσκολο και να είναι (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
el éxito en los exámenes
επιτυχία στις εξετάσεις
tengo un examen
έχω εξετάσεις
he venido sólo para hacer el examen y voy a volver pasado mañana
ήρθα μόνο για να δώσω εξετάσεις και θα επιστρέψω μεθαύριο
he aprobado (el examen)
πέρασα (τις εξετάσεις), έχω περάσει (τις εξετάσεις) (ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ)
voy a aprobar (el examen)
θα περάσω (τις εξετάσεις), θα επιτύχω (ΜΕ ΤΟ "voy")
he suspendido (el examen)
απέτυχα (κόπηκα) στις εξετάσεις (ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ), έχω αποτύχει
creo que lo lograré
πιστεύω πως θα τα καταφέρω
no me acuerdo (de), no recuerdo (de)
δεν θυμάμαι (τον, την, το)
no me acuerdo de la palabra
δεν θυμάμαι την λέξη
aprendo de mis errores
μαθαίνω από τα λάθη μου
la palabra desconocida
άγνωστη λέξη
no entendí nada
δεν κατάλαβα τίποτα
no lo practico
δεν το εξασκώ, δεν κάνω πρακτική εξάσκηση
me lo puede traducir, puede traducirmelo
μπορείτε να μου το μεταφράσετε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
no me puedo concentrar, no puedo concentrarme
δεν μπορώ να συγκεντρωθώ
tengo muchas deficiencias
έχω πολλές ελλείψεις
es fácil de aprender
είναι εύκολο στην εκμάθηση, είναι εύκολο να το μάθει κανείς
tomar apuntes (notas), tomo apuntes (notas)
κρατώ σημειώσεις
no puedo hablar de todo
δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα θέματα, δεν μπορώ να πω τα πάντα
en forma fluida, con fluidez
άπταιστα, με ευφράδεια
poco a poco esto vaya mejorando
σιγά σιγά θα υπάρχει βελτίωση (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
he avanzado bastante
έχω προχωρήσει αρκετά
no estoy acostumbrado a hablar (a escuchar) español
δεν είμαι συνηθισμένος να μιλάω (να ακούω) ισπανικά
creo que tengo muchas posibilidades de obtener el certificado
πιστεύω ότι έχω καλές πιθανότητες να πάρω το πτυχίο
quiero prepararme bien
θέλω να προετοιμαστώ καλά
estos son faciles
αυτά είναι εύκολα, αυτοί είναι εύκολοι
si me oyes hablar por mucho tiempo comprobarás que cometo muchos errores
αν μ' ακούσεις να μιλάω για πολύ ώρα θα διαπιστώσεις ότι κάνω πολλά λάθη
de memoria
απ' έξω, από μνήμης, χωρίς να διαβάζω
los errores graves
σοβαρά λάθη
el profesor de lengua
δάσκαλος ξένων γλωσσών
tengo algunas posibilidades de lograrlo
έχω κάποιες πιθανότητες να τα καταφέρω
he mejorado
έχω βελτιωθεί, έχω βελτιώσει
he tomado unas clases en español
έχω κάνει μερικά μαθήματα ισπανικών
las clases privadas, los cursos privados, la tutoría
ιδιαίτερα μαθήματα (διδασκαλία στο σπίτι κλπ)
en el habla común, en el habla popular
στην καθομιλουμένη, στην καθημερινή γλώσσα
Estoy preparándome para el examen, Me estoy preparando para el examen
Προετοιμάζομαι για την εξέταση (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ)
el aprendizaje electrónico
ηλεκτρονική εκμάθηση (πχ μέσω ίντερνετ κλπ), e-learning, μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
el método de español
μέθοδος ισπανικών, μέθοδος ισπανικής (γλώσσας)
mi bolígrafo no escribe, mi bolígrafo no pinta
δεν γράφει το στυλό μου
la palabra
λέξη
voy a lograrlo, lo voy a lograr, lo lograré
θα τα καταφέρω, θα το καταφέρω
poder, puedo
μπορώ
estudiar, estudio
μελετώ, σπουδάζω
si no hubiera estudiado
αν δεν είχα διαβάσει (μελετήσει, σπουδάσει) (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
el estudio, estudio
μελέτη, μελετώ, σπουδάζω (α' πρόσωπο ενεστώτα), φοίτηση
los errores ortográficos
ορθογραφικά λάθη
la elocuencia
ευφράδεια, ευγλωττία (ΟΧΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ)