Level 50 Level 52
Level 51

Υπηρεσία


267 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el servicio
υπηρεσία, εξυπηρέτηση, κοινόχρηστη τουαλέτα, στρατιωτική θητεία
el servicio público
δημόσια υπηρεσία
los servicios sociales
κοινωνικές υπηρεσίες
la inteligencia
νοημοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, εξυπνάδα
el servicio de habitaciones
η υπηρεσία δωματίου, το ρούμ σέρβις
el correo
αλληλογραφία, το ταχυδρομείο ως υπηρεσία (ΟΧΙ ΩΣ ΧΩΡΟΣ)
la solicitud
αίτηση
la solicitud en línea
ηλεκτρονική αίτηση, αίτηση μέσω ίντερνετ
apelar, apelo
εφεσιβάλλω, ασκώ έφεση (αίτηση αναιρέσεως)
rellenar, relleno
συμπληρώνω
el formulario, el impreso
έντυπο, φόρμα έντυπη, ερωτηματολόγιο, φυλλάδιο
llene
γεμίστε, συμπληρώστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
a la hora de rellenar
κατά τη συμπλήρωση
escribir, escribo
γράφω
escribo algo
γράφω κάτι
escribiré
θα γράφω, θα γράψω
el funcionario, el empleado
(ο) υπάλληλος, μόνιμος υπάλληλος
la empleada
(η) υπάλληλος
el empleado público, el funcionario público
δημόσιος υπάλληλος
el empleado privado, el funcionario privado
ιδιωτικός υπάλληλος
los funcionarios municipales
δημοτικοί υπάλληλοι
una oficina...
ένα γραφείο...
la oficina de abogado
δικηγορικό γραφείο
la silla de oficina
καρέκλα γραφείου
la burocracia
γραφειοκρατία
el escritorio
γραφείο (έπιπλο)
la taquilla, la caja
ταμείο, γκισέ, εκδοτήριο εισιτηρίων
el estanco
πάγκος, καπνοπωλείο, στεγανός, στεγανό, υδατοστεγής, αδιάβροχος
NIF (Número de Identificación Fiscal)
ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
NUSS (Número de la Seguridad Social)
ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
DNI (Documento Nacional de Identidad)
αστυνομική ταυτότητα (η κάρτα)
la identidad
ταυτότητα (ΟΧΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ, ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑ)
los datos personales
προσωπικά δεδομένα, προσωπικά στοιχεία (πχ ταυτότητας)
el bloc de apuntes, la libreta
σημειωματάριο, βιβλιάριο (και καταθέσεων - μόνο η δεύτερη ισπανική λέξη), μπλοκ, βιβλιαράκι
el seguro público
δημόσια ασφάλιση
el seguro privado
ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτική ασφαλιστική
la seguridad
ασφάλεια (ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
la aseguradora, la compañía de seguros
ασφαλιστική εταιρεία
la seguridad social
κοινωνική ασφάλιση
sección, apartado
τμήμα (χώρου)
el sector, el área (f)
τομέας
la planta
φυτό, όροφος, πάτωμα (ως όροφος), εργοστάσιο
el apartamento, el piso
διαμέρισμα, όροφος
la planta baja
ισόγειο
el sótano
υπόγειο
la última planta, la planta superior, el último piso
τελευταίος όροφος
¿En qué piso está? ¿En qué planta está?
Σε ποιόν όροφο είναι;
el ascensor, el elevador
ασανσέρ, ανελκυστήρας
la escalera
σκάλα
la escalera mecánica
κυλιόμενες σκάλες
subir (a), subo (a)
ανεβαίνω (πχ τη σκάλα), ανεβάζω, σηκώνω, επιβαίνω (σε)
la espera, espera
αναμονή, περιμένει, ελπίζει, περίμενε!
la sala de espera
αίθουσα αναμονής
la cola
ουρά
estaba esperando en la cola
περίμενα στην ουρά
la fila
σειρά (ανθρώπων στη σειρά κλπ), γραμμή
el turno
σειρά (πχ η σειρά μου να παίξω, η σειρά μου στην ουρά κλπ), βάρδια (στην εργασία)
hacer cola
περιμένω στην ουρά, περιμένω στη σειρά (ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ)
están esperando en la cola
περιμένουν στην ουρά / στη σειρά (πχ σε μια υπηρεσία) (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ)
alguien que se cuela en una cola
κάποιος που τρυπώνει στην ουρά χωρίς να είναι η σειρά του
el impuesto
φόρος, δασμός
servir (a), sirvo (a)
υπηρετώ, εξυπηρετώ, σερβίρω (τον / την)
¿En qué puedo servirle?
Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
el servicio rápido
γρήγορη εξυπηρέτηση
el servicio amigable, el servicio amistoso
φιλική εξυπηρέτηση
cliente
πελάτης / πελάτισσα
está sirviendo a un cliente
εξυπηρετεί έναν πελάτη (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ) (ΟΧΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πχ σε εστιατόρια κλπ)
el teléfono
τηλέφωνο
la dirección
διεύθυνση, κατεύθυνση
el jefe
το αφεντικό, ο προϊστάμενος, ο αρχηγός, ο επικεφαλής
la jefa
η αφεντικίνα, η προϊσταμένη, η αρχηγός, η επικεφαλής
el director
διευθυντής
la directora
διευθύντρια
la reclamación, el reclamo
διεκδίκηση, αξίωση, παράπονο, διαμαρτυρία
quejarse, me quejo
παραπονιέμαι, γκρινιάζω
quiero quejarme de algo
θέλω να παραπονεθώ για κάτι
la plantilla, el personal, personal
προσωπικό (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ), προσωπικό (ΘΕΜΑ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
la falta de personal
έλλειψη προσωπικού
el retraso, la demora
καθυστέρηση
retardar, retardo
επιβραδύνω, καθυστερώ
retrasar, retraso
καθυστερώ, αργώ
voy a tardar un poco
θα καθυστερήσω λίγο
sin demora
χωρίς καθυστέρηση
pedir (a), pido (a)
ζητώ, παραγγέλνω (από τον / από την)
solicito el puesto
ζητώ (αιτούμαι) την θέση
pedir a alguien, pido a alguien
ζητώ από κάποιον
solicitar, solicito
αιτούμαι
el sobre, sobre
φάκελος, πάνω σε, περίπου, σχετικά με
el timbre
κουδούνι (πόρτας), χαρτόσημο, ένσημο
la ley
ο νόμος
la objeción
αντίρρηση, ένσταση
mencionar, menciono, referir, refiero
αναφέρω
la referencia, el informe
αναφορά, έκθεση (επίσημη)
referirse (a), me refiero (a)
αναφέρομαι (σε / στον, στην)
Con referencia a su e-mail
Αναφορικά με το e-mail σας
la petición, la solicitud
αίτημα, απαίτηση
volveré mas tárde
θα ξανάρθω αργότερα, θα επιστρέψω αργότερα
saco (sacar) dinero de cajero automático
βγάζω χρήματα από ΑΤΜ
pagar, pago
πληρώνω
tengo que pagar una factura
έχω να πληρώσω έναν λογαριασμό
pago
πληρωμή, εξόφληση, πληρώνω (α' πρόσωπο ενικού)
¿Cómo puedo pagar?
Πως μπορώ να πληρώσω;
¿Puedo pagar en cuotas?
Μπορώ να πληρώσω με δόσεις;
Voy a pagar al contado
Θα πληρώσω μετρητοίς
la cuota
μερίδιο, δόση (οικονομική)
a plazos
με δόσεις
el plazo
προθεσμία, διορία, χρονικό διάστημα, η δόση (οικονομική), όριο
el pago a plazos, el pago en cuotas
η πληρωμή με δόσεις
el proceso, el procedimiento
διαδικασία
el procedimiento típico
τυπική διαδικασία
el límite, el umbral
όριο
el cajero, el taquillero
ταμίας
la secretaría
γραμματεία
secretaria
η γραμματέας
el secretario
ο γραμματέας
informar (a), informo (a), comunicar (a), comunico (a)
ενημερώνω (τον / την)
el texto informativo
ενημερωτικό κείμενο
háganoslo saber
ενημερώστε μας
el boletín informativo, la hoja informativa
ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό φυλλάδιο
la información
πληροφορία
más información
περισσότερες πληροφορίες
la pantalla informativa
ο πίνακας πληροφοριών
me enteré por
έμαθα από, πληροφορήθηκα από
interesarse, me intereso
ενδιαφέρομαι
interesar, intereso
ενδιαφέρω
Estamos interesados en...
Ενδιαφερόμαστε για...
el / la interesante
ενδιαφέρων / ενδιαφέρουσα
me interesa
με ενδιαφέρει
poder, puedo
μπορώ
quisiera
να ήθελα, θα ήθελα (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
Quería pedir una cita, Quería pedir hora
Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού
¿Podría mostrarme ... ?
Μπορείτε να μου δείξετε...;
el pasillo, el corredor
διάδρομος
¿Dónde están los servicios? ¿Dónde están los aseos? ¿Dónde está el baño?
Που είναι οι τουαλέτες;
los aseos públicos
δημόσιες τουαλέτες
la cifra, el número
αριθμός, νούμερο
el número de teléfono
αριθμός τηλεφώνου
el número de cuenta
αριθμός λογαριασμού
la silla
καρέκλα
me siento en la silla
κάθομαι στην καρέκλα
deber
οφείλω (ΜΟΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ), χρωστώ, πρέπει, καθήκον, δασμός
estar de servicio, estoy de servicio
είμαι σε υπηρεσία (δηλαδή δουλεύω τώρα), είμαι στο καθήκον
el edificio
κτίριο, οικοδομή, πολυκατοικία
la oficina de impuestos, la Agencia Tributaria
εφορία
que escriba
να γράψω, να γράψει
firmar, firmo
υπογράφω
la firma
υπογραφή
firmará
θα υπογράψει
subrayar, subrayo
υπογραμμίζω
el elemento
στοιχείο
la residencia, la vivienda
κατοικία
el lugar de residencia
τόπος κατοικίας, τόπος διαμονής
la experiencia
εμπειρία, προϋπηρεσία
la experiencia personal
προσωπική εμπειρία
el experto, el perito
εμπειρογνώμονας, ειδικός
el ordenador, la computadora
υπολογιστής, κομπιούτερ
el fax
φαξ, τηλεομοιότυπο, τηλεομοιοτυπία
envío un fax
στέλνω ένα φάξ
el e-mail
ι-μέιλ
enviar (envio) por e-mail
στέλνω με e-mail
te enviaré un e-mail
θα σου στείλω ένα e-mail
te envié un e-mail
σου έστειλα ένα e-mail
según el texto
σύμφωνα με το κείμενο
la fotocopia
φωτοτυπία, φωτοαντίγραφο
la fotocopiadora
φωτοτυπικό
la caja
κουτί, κιβώτιο, ταμείο, αγροτική κλούβα-κάσα, καφάσι, τελάρο
declaración, enunciado
δήλωση, κατάθεση
los apuntes
σημειώσεις
el currículum vitae, el cv
βιογραφικό σημείωμα
la cita
ραντεβού
para pedir hora
για να κλείσω ραντεβού
pedir (pido) hora para las tres
κλείνω ραντεβού για τις 3 η ώρα
tengo una cita con
έχω ραντεβού με, έχω μια συνάντηση με
cancelar, cancelo, anular, anulo
ακυρώνω, ματαιώνω
Quisiera cancelar el pedido
Θα ήθελα να ακυρώσω την παραγγελία
la cancelación, la anulación, el cancelamiento
ακύρωση
la cancelación de un pedido
η ακύρωση μιας παραγγελίας
la fecha
ημερομηνία
la fecha de nacimiento
ημερομηνία γέννησης
mucha gente
πολύς κόσμος, πολύ κόσμο
tanta gente
τόσος κόσμος, τόσο κόσμο
había mucha gente
είχε πολύ κόσμο
no había mucha gente
δεν είχε πολύ κόσμο
la gente
άνθρωποι, κόσμος, πλήθος
hay mucha gente
έχει πολύ κόσμο
¿Dónde está / es?
Που είναι;
el / la contable
λογιστής / λογίστρια, φοροτεχνικός, μετρήσιμο
los recortes fiscales
φορολογικές περικοπές
los altos impuestos
υψηλή φορολογία, υψηλή φορολόγηση, ψηλοί φόροι
el banco
τράπεζα, παγκάκι
voy al banco
πάω στην τράπεζα
el abogado
δικηγόρος
el policía
ο αστυνομικός
la policía
η αστυνομία, η αστυνομικός
comisaría, estación de policía
αστυνομικό τμήμα
el correo electrónico
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
el código postal
ο ταχυδρομικός κώδικας
el buzón
γραμματοκιβώτιο, ταχυδρομικό κουτί
el público
κοινό, δημόσιο
la biblioteca pública
δημόσια βιβλιοθήκη
¿A qué hora abren?
Τι ώρα ανοίγουν;
¿A qué hora cierra?
Τι ώρα κλείνετε; (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), Τι ώρα κλείνει;
el maletín
χαρτοφύλακας
la cartera, el monedero
πορτοφόλι
el carbono
καρμπόν, αντίγραφο
la copia, copia
αντίγραφο, αντιγραφή, αντιγράφει (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
por duplicado
εις διπλούν, σε δύο αντίγραφα
controlar, controlo
ελέγχω
el control
έλεγχος
la matrícula
πινακίδα κυκλοφορίας, εγγραφή (σε μαθήματα), δίδακτρα, μητρώο
la inscripción
επιγραφή, εγγραφή
el pasaporte
διαβατήριο
el control de pasaportes, la inmigración
ο έλεγχος διαβατηρίων
registrar, registro
καταγράφω, καταχωρώ
el certificado. certificado
πιστοποιητικό, βεβαίωση, συστημένο (πχ γράμμα)
certificado médico
πιστοποιητικό γιατρού, ιατρική βεβαίωση
la garantía (γενικά), la fianza (στο δικαστήριο)
εγγύηση
la fianza
δεσμός, ενέχυρο, εγγύηση, δασμός
la aduana
τελωνείο, δασμός
Me gustaría hablar con el director
θα ήθελα να μιλήσω με τον υπεύθυνο (διευθυντή)
el encargado, el responsable
υπεύθυνος
el horario de apertura
ώρες λειτουργίας
las horas de visita
ώρες επισκέψεως
la indemnización
αποζημίωση
el archivo
αρχείο
los archivos adjuntos
συνημμένα αρχεία, επισυναπτόμενα αρχεία
urbano, cívil
αστικός, δημοτικός
la jubilación, la pensión
σύνταξη (χρηματική)
la pensión
σύνταξη, πανσιόν, πανδοχείο, διατροφή σε ξενοδοχείο
cobrar una pensión
παίρνω σύνταξη, βγαίνω στη σύνταξη
jubilarse, me jubilo
συνταξιοδοτούμαι
la retirada
απόσυρση, συνταξιοδότηση, υποχώρηση στρατού, ανάκληση
el / la jubilado, pensionado
συνταξιούχος
la nómina
μισθοδοσία
el salario
μισθός
tomar apuntes (notas), tomo apuntes (notas)
κρατώ σημειώσεις
note
σημειώστε (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
el bar
μπαρ, κυλικείο
la cantina
καντίνα (όχημα), χώρος μέσα σε επιχείρηση για φαγητό ή ποτό (κυλικείο)
el / la guardia
φύλακας, δεσμοφύλακας, φύλαξη, εφημερία (πχ ιατρών κλπ)
vigilar, vigilo
επιβλέπω, επιτηρώ, εποπτεύω, προσέχω (ως φύλακας), φρουρώ, φυλάσσω, επαγρυπνώ
el documento
έγγραφο
sellar, sello
σφραγίζω (ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΟΝΤΙΑ)
el sello
σφραγίδα, γραμματόσημο, σφραγίζω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
avisar (a), aviso (a)
ειδοποιώ (τον / την)
el aviso, aviso
ειδοποίηση, ειδοποιώ (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
detalle
λεπτομέρεια
el trámite, la tramitación
διαδικασία, διεκπεραίωση, διαπραγμάτευση
el trámite oficial
επίσημη διαδικασία
la declaración de renta, la declaración de impuestos (anual)
φορολογική δήλωση (ετήσια)
el consorcio
κοινοπραξία
el estatuto
καταστατικό, καθεστώς
el cargo extra, el cargo adicional
επιπλέον χρέωση, επιπλέον επιβάρυνση, έξτρα χρέωση
cobrar, cobro, cargar, cargo
χρεώνω
cargar, cargo
φορτώνω, φορτίζω, ανεβάζω στο ίντερνετ (upload), χρεώνω, επιβαρύνω
el aduanero
τελωνειακός
el arancel aduanero
δασμολόγιο
la puerta principal
κεντρική είσοδος, κύρια είσοδος
la red de distribución
δίκτυο διανομής
la red de comercialización
δίκτυο εμπορίας
la red social
κοινωνικό δίκτυο (πχ Facebook, Twitter, Instagram κλπ)
la empresa privada
ιδιωτική εταιρία, ιδιωτική επιχείρηση
los gastos de desplazamiento, los gastos de locomoción
έξοδα μετακίνησης (πχ σε θέματα εργασίας, υπηρεσίας κλπ)
la tributación
φορολόγηση, φορολογία
atrincherar, atrinchero
οχυρώνω, περιχαρακώνω, κατοχυρώνω, εδραιώνω, παγιώνω, θεμελιώνω
la intercomunicación
ενδοεπικοινωνία, εσωτερικό τηλέφωνο (σε γραφεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ)
la declaración estatutaria
υπεύθυνη δήλωση