Level 94 Level 96
Level 95

Ιδεολογία, Τάσεις & Κινήματα


219 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la ideología, el ideario
ιδεολογία
el capitalismo
καπιταλισμός
el comunismo
κομμουνισμός
el extremismo
εξτρεμισμός
la anarquía
αναρχία
el / la capitalista
καπιταλιστής, καπιταλίστρια
el / la comunista
κομμουνιστής / κομμουνίστρια
el / la anarquista
αναρχικός / αναρχική
nazismo
ναζισμός
el fascismo
φασισμός
el sionismo
σιωνισμός
el reinado
βασιλεία
el populismo, el laicismo
λαϊκισμός
el / la progresista
προοδευτικός (ιδίως πολιτικά), προοδευτική, προοδευτικό
el progresismo
προοδευτισμός
el fanatismo
φανατισμός
el fanatismo islámico
ισλαμικός φανατισμός
la democracia
δημοκρατία
el socialismo
σοσιαλισμός
el marxismo
μαρξισμός
el liberalismo
φιλελευθερισμός
la revolución sexual
σεξουαλική επανάσταση
el ateo
άθεος
el ateísmo
αθεΐα
el partido de ultraderecha
ακροδεξιό κόμμα
los grupos ultraderechistas
ακροδεξιές ομάδες
el nacionalismo
εθνικισμός, σοβινισμός
el racismo
ρατσισμός
el / la racista, supremacista
ρατσιστής / ρατσίστρια
el / la secesionista
αποσχιστικός, αποσχιστική, αποσχιστικό
la ecología
οικολογία
el / la ecologista
ο / η οικολόγος
el / la pacifista
ειρηνιστής
la libertad de expresión
η ελευθερία της έκφρασης
la libertad
ελευθερία
el / la rebelde
επαναστάτης, αντάρτης / επαναστατρια, αντάρτισσα
la revolución. la rebelión
επανάσταση
el autoritarismo
απολυταρχισμός
la austeridad, el rigor
αυστηρότητα, δριμύτητα
estricto
αυστηρός
el tirano
τύραννος
la tiranía
τυραννία
la sharía, la sharia
σαρία
los yihadistas
τζιχαντιστές
los islamistas
ισλαμιστές
el fundamentalismo
φονταμενταλισμός
la islamización
εξισλαμισμός
el impresionismo
ιμπρεσιονισμός
la igualdad
ισότητα
los derechos humanos
ανθρώπινα δικαιώματα
los derechos laborales
εργατικά δικαιώματα
la masonería, la francmasonería
μασονία, τεκτονισμός, ελευθεροτεκτονισμός
el nudismo
γυμνισμός
la globalización
παγκοσμιοποίηση
el humanismo
ουμανισμός, ανθρωπισμός
regresivo, retrógrado
οπισθοδρομικός
los hippies
χίπις
el terrorismo
τρομοκρατία
el / la terrorista
ο / η τρομοκράτης
la organización terrorista
τρομοκρατική οργάνωση
el satanismo
σατανισμός
el Ku Klux Klan
Κού Κλούξ Κλάν
el altruismo
αλτρουισμός
la caridad
φιλανθρωπία
la paz
ειρήνη (ΟΧΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ)
el militarismo
μιλιταρισμός
el feudalismo
φεουδαρχία, φεουδαλισμός
la colonia
αποικία
el colonialismo
αποικιοκρατία, αποικιοκρατισμός
la plutocracia
πλουτοκρατία
la libertad de prensa
η ελευθεροτυπία, η ελευθερία του τύπου
la liberación
απελευθέρωση
el feminismo
φεμινισμός
el materialismo
υλισμός
el consumismo
καταναλωτισμός
consumidor
καταναλωτής
el machismo
φαλλοκρατία
el machista
φαλλοκράτης, αντιφεμινιστής, σεξιστής
el crimen organizado
οργανωμένο έγκλημα
el rey
βασιλιάς
la reina
βασίλισσα
el reino
βασίλειο
el amigo de los animales
φιλόζωος
el periodismo
δημοσιογραφία
el partidario, el adepto, el aficionado
οπαδός, υποστηρικτής, φίλαθλος
la hermandad, la fraternidad
αδελφότητα, αδελφοσύνη
la protección animal
προστασία των ζώων
el proteccionismo
προστατευτισμός
el naturalismo
νατουραλισμός, φυσιοκρατία
el progreso, progreso
πρόοδος, προοδεύω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el paganismo
παγανισμός
el universalismo, el ecumenismo
οικουμενισμός
la tradición
παράδοση (πολιτισμική) (ΟΧΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ)
tradicional
παραδοσιακός (ΕΠΙΘΕΤΟ)
el patriotismo
πατριωτισμός
el / la patriota
πατριώτης, πατριώτισσα
el conservador
συντηρητικός (χαρακτήρας), συντηρητικό (τρόφιμα), συντηρητής (επάγγελμα)
el conservadurismo
συντηρητισμός
radical
το θέμα του ρήματος, ριζοσπαστικός, ριζοσπάστης, ριζικός
el / la nazi
ναζιστής, ναζίστρια
el místico
αποκρυφιστής, μυστικιστής, μύστης
el misticismo, el ocultismo
μυστικισμός, αποκρυφισμός
el oscurantismo
σκοταδισμός
el republicanismo
ρεπουμπλικανισμός
pasado de moda
παλιομοδίτικος, ντεμοντέ
el retrógrado, el anticuado
οπισθοδρομικός
la regresión, el retroceso
οπισθοδρόμιση
el fanático religioso
θρησκόληπτος
el fanatismo religioso
θρησκοληψία, θρησκευτικός φανατισμός
el chamanismo
σαμανισμός
el chamán, el curandero
σαμάνος, κομπογιαννίτης, ψευτογιατρός
la opinión
γνώμη, άποψη
la opinión personal
προσωπική άποψη, προσωπική γνώμη
en mi opinión
κατά την γνώμη μου, κατά την άποψή μου
tienen los mismos puntos de vista
έχουν τις ίδιες απόψεις
tienen diferentes puntos de vista
έχουν διαφορετικές απόψεις
la organización
οργάνωση
la organización humanitaria
ανθρωπιστική οργάνωση
la organización criminal
εγκληματική οργάνωση
La Asociación de Amigos de los Animales
Φιλοζωική Εταιρεία
el romanticismo
ρομαντισμός
romántico
ρομαντικός
la idea
ιδέα
la obsesión
εμμονή, έμμονη ιδέα, ιδεοληψία
idea principal
κύρια ιδέα
el idealismo
ιδεαλισμός
el / la idealista
ιδεαλιστής, ιδεαλίστρια
la insistencia, la perseverancia, el empeño
επιμονή
la obstinación
πείσμα
la tolerancia
ανοχή, ανεκτικότητα
el calvinismo
καλβινισμός
el expresionismo
εξπρεσιονισμός
expresar, expreso
εκφράζω
la expresión
έκφραση
creer (a/en), creo (a/en)
πιστεύω (σε / στον / τον / την), νομίζω
creo que
πιστεύω ότι
no creo
δεν πιστεύω, δεν νομίζω
abogar, abogo
συνηγορώ, υποστηρίζω
los seguidores
οι υποστηρικτές, οι οπαδοί, οι ακόλουθοι
a favor
υπέρ
estoy a favor
είμαι υπέρ
estoy en contra
είμαι κατά (εναντίον)
contra
εναντίον, κατά, αντί
manifestar, manifiesto
διαδηλώνω
el / la manifestante, el demostrador
διαδηλωτής / διαδηλώτρια
la manifestación
διαδήλωση, συλλαλητήριο, εκδήλωση
liberar (а), libero (а)
ελευθερώνω (τον / την), απελευθερώνω (τον / την)
la independencia
ανεξαρτησία
la alianza
συμμαχία
el aliado
σύμμαχος
la ambición, la aspiracion
φιλοδοξία
ambicioso, aspiracional
φιλόδοξος
luchador
μαχητής, αγωνιστής
luchar, lucho
πολεμώ, αγωνίζομαι
defender (a), defiendo (a)
αμύνομαι, υπερασπίζομαι (τον /την)
la lucha, la pugna
πάλη, αγώνας, καβγάς
el intento, la tentativa
απόπειρα, προσπάθεια
la legalización
νομιμοποίηση
legalizar, legalizo
νομιμοποιώ
legaliza
νομιμοποιεί
la ley
ο νόμος
la reacción
αντίδραση
reaccionar, reacciono
αντιδρώ
las reacciones sociales
κοινωνικές αντιδράσεις, αντιδράσεις της κοινωνίας
el movimiento, la moción, la animación
κίνηση, κίνημα
la tendencia
τάση
la teoría
θεωρία
es considerado
θεωρείται
la pauta
πρότυπο, μέτρο σύγκρισης, κατευθυντήρια γραμμή, πεντάγραμμο
la federación
ομοσπονδία
la cooperación, la colaboración
συνεργασία
contrario
αντίθετος, αντίθετο
la cultura
κουλτούρα, καλλιέργεια
el régimen
καθεστώς
la civilización
πολιτισμός
civilizado
πολιτισμένος
el político
πολιτικός
la política
πολιτική
nostalgia
νοσταλγία
la historia
ιστορία
la historia actual
σύγχρονη ιστορία
pasado
παρελθόν, περασμένος
antes, en el pasado
παλιά, στο παρελθόν
el abolicionismo
καταργητισμός, αμπολισιονισμός
el escepticismo
σκεπτικισμός
el cinismo
κυνισμός
la cosmovisión
κοσμοθεωρία
el / la demócrata
δημοκράτης, δημοκρατικός / δημοκράτισα, δημοκρατική
el secularismo, la secularidad
κοσμικότητα, εκκοσμίκευση
la monarquía
μοναρχία
el talibán / los talibánes
ο Ταλιμπάν / οι Ταλιμπάν
el anacronismo
αναχρονισμός
el animismo
ανιμισμός
el colectivismo
κολεκτιβισμός
la oligarquía
ολιγαρχία
el pesimismo
απαισιοδοξία, πεσιμισμός
el oportunismo
καιροσκοπισμός, οπορτουνισμός
el imperialismo
ιμπεριαλισμός
la libertad de religión, la libertad religiosa, la libertad de culto
ανεξιθρησκεία
multiculturalismo
πολυπολιτισμικότητα
la discriminación racial
φυλετικές διακρίσεις
la inquisición
ιερά εξέταση
el clamor popular
λαϊκή κατακραυγή
la iluminación
φωτισμός (χώρου κλπ), διαφωτισμός (πχ πνευματικός)
la junta militar / el golpe de Estado
η χούντα / το πραξικόπημα
golpista
πραξικοπηματίας
el movimiento sufragista
κίνημα των σουφραζετών
el motín
ανταρσία
la moda, la boga
μόδα
está de moda
είναι της μόδας
Médicos Sin Fronteras (MSF)
Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
el / la aristócrata
αριστοκράτης / αριστοκράτισσα
estilo
στυλ, ύφος
el arte moderno
μοντέρνα τέχνη
el gusto
γούστο
la raza, la tribu
φυλή
racial, tribal
φυλετικός
la revuelta
εξέγερση, αναταραχή
la manifestación pacífica
ειρηνική διαδήλωση, ειρηνική διαμαρτυρία, εκδήλωση διαμαρτυρίας