Level 2
Level 1

New level


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Psychologie
Wetenschap van gedrag en mentale processen
Experimenteel Psycholoog
Onderzoekt elementaire psychologische processen (Onderzoekpsycholoog)
Toegepast Psycholoog
Psycholoog die door experimenteel psychologen vergaarde kennis gebruikt voor het oplossen van problemen
Psychiatrie
Medisch Specialisme in mentale stoornissen
Pseudopsychologie
Niet-onderbouwde psychologische aannamen die als wetenschappelijk worden gepresenteerd
Bias
Vervorming van een situatie meestal op basis van persoonlijke ervaringen
Emotionele Bias
Het beoordelen op basis van attitudes en emoties ipv rationele analyse en bewijsmateriaal
Confirmation Bias
De neiging om onderzoeksresultaat goed te laten uit komen naar aanleiding van je verwachting (Bevestigings Bias)
Biologisch Perspectief
Zoekt oorzaken van gedrag in genen, hersenen, zenuwstelsel en hormoonstelsel
Neurowetenschap
Vakgebied dat zich richt op het begrip van hoe de hersenen mentale processen creëren
Evolutionaire Psychologie
Baseert zich op de evolutionaire ontwikkeling ter uitleg van gedrag en mentale processen
Introspectie
Beschrijving van je eigen bewuste ervaring
Structuralisme
stroming die zoekt naar basisstructuren van de geest. Zoekt naar de elementen van bewustzijn, historische stroming binnen psychologie
Functionalisme
Historische stroming binnen de psychologie die meende dat psychische processen het best begrepen konden worden in het licht van hun adaptieve nut en functie
Cognitief Perspectief
Perspectief dat de nadruk legt op mentale processen
Behaviorisme
Richt zich uitsluitend op gedrag (extern waar te nemen dus niet mentale processen)
Behavioristisch perspectief
Zoekt te oorzaak van ons gedrag in externe stimuli ipv mentale processen
Whole person perspectief
Heeft 3 stromingen: Psychodynamische psychologie, Humanistische Psychologie, Psychologie van karaktertrekken en temperament
Psychodynamische psychologie
Ons gedrag en stoornissen komen voort uit onderbewustzijn
Humanistische Psychologie
Gaat uit van aangeboren behoefte om te groeien en ons potentieel te verwezenlijken (vrije wil)
Psychologie van Karaktertrekken
Gaat uit van unieke persoonlijke kenmerken die onveranderbaar zijn
Psychoanalyse
Analyseren van onbewuste geest dmv dromen, versprekingen en vrije associatie
Ontwikkelingsperspectief
Richt zich op de interactie tussen erfelijkheid en omgeving die zich door het hele leven uit in voorspelbare patronen
Sociocultureel perspectief
legt de nadruk op sociale interactie, sociaal leren en cultuur
Crosscultureel psycholoog
onderzoekt psychologische verschillen tussen mensen van verschillende culturen
Holisme
Visie die totaliteit belangrijker vind dan de som der delen (de 6 perspectieven samen)