Level 1
Level 2

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Wetenschappelijke methode
procedure voor empirisch onderzoek van een hypothese, waarbij omstandigheden het voorkomen van een Bias tegengaan
Emperisch onderzoek
verzamelen van gegevens dmv objectieve informatie.
Theorie
Toetsbare verklaring voor een aantal feiten of observaties
Hypothese
Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek
Variabele
Element dat van invloed is op de hypothese
Operationele definitie
Objectieve beschrijving van een concept dat bij een wetenschappelijk onderzoek hoort. (Uitleggen van wat er met een term bedoelt wordt)
Experimentele conditie
omstandigheden van het experiment
Experimentele groep
proefpersonen die worden blootgesteld aan speciale behandeling die men onderzoekt
Controlegroep
Vergelijkingsgroep naast de experimentelegroep
Controleconditie
Omstandigheden die identiek zijn aan experimentele conditie voor de controlegroep
Onafhankelijke variabele
Variabele die door de onderzoeker kan worden aangepast
Afhankelijke variabele
de variabele die gemeten of geobserveerd wordt
Randomisering
Indeling volgens toeval
Significant
Term die aangeeft dat het resultaat niet door toeval is ontstaan
Repliceren
Onderzoek opnieuw uitvoeren
Correlatieonderzoek
vorm van onderzoek waarbij relatie tussen variabelen word bestudeerd
Geen correlate
correlatiecoëfficient die aangeeft dat er de variabelen geen relatie hebben met elkaar
Positieve correlatie
correlatiecoëfficient die aangeeft dat variabelen tegelijkertijd in dezelfde richting varieëren
Negatieve correlatie
correlatiecoëfficient die aangeeft dat de variabelen tegelijkertijd in tegengestelde richting varieëren
Survey
Onderzoek op basis van een vastgestelde lijst met vragen
Natuurlijke observatie
gedrag van mensen of dieren observeren in hun eigen omgeving
Gevalstudie
studie naar een enkel of gering aantal objecten
Expectancy Bias
verwachtingsbias: verwachtingen van onderzoeker beïnvloeden onderzoeksresultaten
Placebo
nep-medicijn
dubbelblindonderzoek
onderzoek waarbij onderzoekers en proefpersonen niet weten waarnaar onderzoek word gedaan