Level 3 Level 5
Level 4

Pytania i korelatywy


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ĉu
czy
ĉu vi ŝatas katojn?
czy lubisz koty?
jes, mi ŝatas katojn
tak, lubię koty
kiu
kto
tiu
tamten
iu
ktoś
ĉiu
każdy
ĉiuj
wszyscy
neniu
nikt
kio
co
tio
tamto
io
coś
ĉio
wszystko
nenio
nic
kie
gdzie
tie
tam
ie
gdzieś
ĉie
wszędzie
nenie
nigdzie
kien
dokąd
tien
w tamtą strone / tam
ien
dokądś
ĉien
w każdą stronę
nenien
w żadną stronę
kiam
kiedy
tiam
wtedy
iam
kiedyś
ĉiam
zawsze
neniam
nigdy
kiel
jak
tiel
tak (w ten sposób)
iel
jakoś
ĉiel
w/na każdy sposób
neniel
w/na żaden sposób
kiom
ile
tiom
tyle
iom
ileś
ĉiom
wszystko
neniom
nic
kial
dlaczego
tial
dlatego
ial
z jakiegoś powodu (dlaczegoś)
ĉial
z każdego powodu
nenial
bez powodu (z żadnego powodu)
kies
czyj
ties
tego
ies
czyjś
ĉies
wszystkich/każdego
nenies
nikogo
kia
jaki/jaka/jakie
tia
taki
ia
jakiś
ĉia
każdy
nenia
żaden
Kie li estas?
Gdzie on jest?