Level 5 Level 7
Level 6

Level 6


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guhindura (-ze)
to change, edit, alter
idirishya, amadirishya
window
isume
towel
igitanda, ibitanda
bed
inyundo
hammer
umugozi, imigozi
rope, cord
imbeba
mouse, rat
imvubu
hippo
inzoka
snake, worm
irembo, amarembo
gate
hagati aho
in the meantime
nakubiswe
I am broke/have been beaten
igitugu, ibitugu
dictatorship
Ndakwibuka.
I remember you.
Uranyibuka?
Do you remember me?
ubusanzwe
usually
inkuru
story, news item
umutetsi, abatetsi
cook
umukinnyi, abakinnyi
player
umubaji, ababaji
carpenter