Level 2
Level 1

Week 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
voracious
идэмхий, ховдог
indiscriminate
хамаагүй, шаардлага тавьдаггүй
eminent
алдартай, олны танил
steeped
дэвтээсэн, норгосон
replete
дүүрэн, хангалуун
abound
элбэг байх, бялхах
technology
технологи
prognosticate
урьдаас мэдэх, зөгнөх
automaton
автомат, робот хүн
matron
нөхөртэй эмэгтэй, айл гэрийн эзэгтэй
paradox
логик зөрчилдөөн, гаж буруу хачин маягийн
annals
цаг тооллын бичиг
compound
нэгдүүлэх, найруулах, нэмэх
realm
вант улс, аймаг
tinge
ялимгүй өөрчлөх
badger
урхи тавих, доог хийх
implore
хүсэх, гуйх
drudgery
хүнд хүчир ажил
interminable
эцэс төгсгөлгүй, үүрдийн
perceive
ойлгох, мэдрэх