Level 9 Level 11
Level 10

Week 10


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inclement
догшин ширүүн
peruse
маш анхааралтай нэг бүрчлэн унших
premonition
дохио, зөн
desist
болих, зогсоох
recoil
ухрах
pertinent
хамаатай, таарсан, тохирсон
mastiff
мастиф, англи нохой
obsess
мөрдөх, дагах
doleful
уй гашуутай, уйтай
wan
цонхигор, сул
histrionics
театрын үзүүлбэр, жүжиг
elusive
гарт өртөхгүй, үл баригдах
frustrate
сэтгэл зовоох, зөрчих
symptomatic
гадаад шинж тэмдгийн
interject
тасалдуулах, оруулах
inert
идэвхгүй, хөшүүг хойрго
salient
өвөрмөц, онцлог
imminent
айсуй, заналхийлж буй
squeamish
мэдрэмтгий, амархан гомддог
engrossed
умбах, автах