Level 10 Level 12
Level 11

Week 11


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inundate
ус дүүргэх, бялхах
fruitless
ашиггүй, үргүй
poignant
зовиуртай, зовлонтой
garbled
учир нь ойлгогдохгүй
sanguine
өөдрөг сэтгэлтэй, итгэл дүүрэн
phlegmatic
ноомой, дорой
corroborate
баримтаар нотлох, дахин батлах
comprehensive
дэлгэрэнгүй, иж бүрэн
zealous
зоригтой, хамаг анхаарлаа хандуулсан
coerce
тогтоох, барьж авах, албадах
elapse
цаг хугацаа өрнөх, урсах
meticulous
нямбай, нарийн
domicile
байр, орон сууц, албан ёсны хаяг
lax
сул, үлбэгэр
sporadic
тохиолдлын
rash
болгоомжгүй, шуурхай
conjecture
таамаглах, төсөөлөх
obviate
арилгах, зайлсхийх
lurid
гал шиг, гал халуун
quip
ёжтой үг, хошигнол