Level 13 Level 15
Level 14

Week 14


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspire
эрмэлзэх, оролдох
inveigh
хараах, зүхэх
nettle
халгайнд түлэгдэх, уурыг хүргэх
overt
нээлттэй, илт
relegate
цөлөх, хэргэм буулгах
supine
дээшээ харан хэвтсэн
mammoth
аварга том, асар том
repulse
түлхэх, зайлуулах
havoc
сүйдэл, үгүйрэл
raze
эвдэх, арилгах
lethal
үхэлд хүргэх, өршөөлгүй
scurry
гүйх, яаруу түргэн хөдлөх
incisive
зүссэн, хатгасан
precipitate
хурдасгах, цацах
stereotype
хэвд оруулах
stentorian
чанга дуутай
singular
ганц тоо, тусгай хүн
valor
эр зориг, зориг зүрх
bias
гадуурхах, ялгаварлах
sinecure
хөлс хүч шаардахгүй өндөр цалинтай албан тушаал