Level 15 Level 17
Level 16

Week 16


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indigenous
уг нутгийн ,уугуул
gregarious
хүнтэй нийцтэй, харилцаа сайтай
habitat
амьдралын орчин
cursory
өнгөцхөн, түргэн
interloper
өөрийн бус хүрээнд нэвтрэх эрхийг эрмэлздэг хүн
prolific
үр бүтээлтэй, үржил шимтэй
bulwark
хаалт, хамгаалалт
sedentary
суунга, хөдөлгөөн багатай
frugal
арвич, хямгач
antithesis
эсрэг тэсрэг зүйл
altruistic
энэрэнгүй
embellish
чимэх, чимэглэх
cache
нууц агуулах
coterie
нийтлэг сонирхол бүхий хүмүүс
cupidity
шунал, харам сэтгэл
virtuosity
гарамгай авьяас
temerity
бодлогогүй хөнгөмсөг, түргэндүү зан
amorous
дурласан, хайртай болсон
progeny
залгамжлагчид, үргэлжлүүлэгчид
saturate
норгох, дүүрэх