Level 16 Level 18
Level 17

Week 17


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perpetrate
үйлдэх
consummate
бүрэн төгс, төгөлдөр
subterfuge
арга заль, цааргалал
concoct
санаанаасаа зохиох
fallacious
буруу, алдаатай, хуурмаг
manifold
олон тооны, төрөл бүрийн
assiduous
хичээнгүй, мэриймтгий
impeccable
өө сэвгүй, гэм зэмгүй
fraught
дүүрэн, тээсэн
resourceful
авхаалжтай, овсгоотой
murky
харанхуй, бүрхэг, баргар
component
бүрэлдэхүүн хэсэг
hoax
мэхлэл, хууралт
labyrinth
толгой эргүүлсэн юм, түвэгтэй зүйл
evaluate
үнэлэх, дүгнэх
exult
баярлах, хөөрөх
attest
батлах, нотлох
gullible
итгэмтгий, гэнэн
deploy
тараан байрлуулах, байрлуулах
enigma
таавар, оньсого