Level 18 Level 20
Level 19

Week 19


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
megalomania
эд баялаг, хүчтэй болох туйлын хүсэл
profligate
үрэлгэн, завхай
strife
тэмцэл, маргаан
legion
олон тоо, их олон
coup
унагаах, нураах
amnesty
өршөөл
expatriate
цагаачилсан, эх орноо орхин явсан
exonerate
чөлөөлөх, цагаатгах
fiat
тогтоол, тушаал, заавар
mendacious
хуурмаг, худалч
parsimonious
арвич, хямгач, харамч
pecuniary
мөнгөн, мөнгө санхүүгийн
dismantle
задлах, салгах
sumptuous
чамин тансаг, үнэтэй, гоёмсог
underwrite
гарын үсэг зурах, санхүүжүүлэх
restrictive
хязгаарлагдмал, хориглосон
balk
саад болох, саад учруулах
blunt
шулуухан, бүдүүлэгдүү
nostalgia
өнгөрснөө дурсан санах
rife
өргөн дэлгэрсэн, ердийн