Level 1 Level 3
Level 2

Week 2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laconic
дуу муутай, цөөн үгтэй
throng
бөөн хүмүүс
intrepid
зоригтой, эрэлхэг
accost
залхтал ярих, зууралдах шалах
reticent
даруу, төлөв, дуугүй
furtive
нууцлагдмал, үл анзаарагдам
felon
гэмт хэрэгтэн, үл бүтэх этгээд
plethora
илүүдэл, элбэг илүү байдал
hapless
азгүй, золгүй
irate
ууртай, хилэнтэй
pretext
далим, шалтаг
fabricate
санаанаасаа зохиох, бүтээх
adroit
шаламгай, сурамгай
gesticulate
дохих, зангах
vigilant
сэрэмжтэй, соргог
avid
шуналтай, нарийн
cajole
хуурч ятгах, үгэндээ оруулах
rudimentary
хялбар, анхан шатны
enhance
нэмэх, өсгөх
nuance
өнгө, аяс