Level 19 Level 21
Level 20

Week 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reviled
хараах, хэрэлдэх
derogatory
гутаасан, доромжилсон
indict
яллах, ял тулгах
nebulous
тодорхой бус, бүрхэг
pesky
залхуутай, уйтгартай
redolent
анхилуун, үнэр ихтэй
repose
амралт, амс хийх
omnivorous
хоол голдоггүй, юу хамаагүй иддэг
disparate
харьцуулшгүй, хэмжээлшгүй
abstemious
хоол унд, архи дарсыг хэмжээндээ хэрэглэх
extant
оршин байдаг, хадгалагдсан
vicissitudes
хүндрэлүүд, таамаглаагүй өөрчлөлтүүд
edifice
барилга, байшин
sultry
аагим, бүгчим
trenchant
огцом, хурц
puissant
хүчтэй
unabated
сулраагүй, багасгаагүй
maudlin
уярамтгай, сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй
levity
хөнгөмсөг байдал, тогтворгүй зантай байх
lugubrious
уйтгартай, гунигтай