Level 24 Level 26
Level 25

Week 25


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
awesome
сэтгэл хөдөлгөсөн, догдлуулсан
debris
чулуулгийн хэлтэрхий, барилгын хаягдал
dispersed
тарсан, тархсан
eruption
гэнэт дэлбэрэх, галт уулын лавыг цацах
puny
туниагүй, жижиг
obliterate
арчигдсан, устгагдсан
deplorable
уйтгартай, уй гашуутай
initiate
эхлэх, санаачлах
conflagration
асар их хэмжээний түймэр, бөөн гал
rue
гуних, өрөвдөх
congenial
таарах, тохирох, аятайхан
hoard
хадгалах, нөөцлөх
sage
цэцэн хүн, ухаантан
aegis
ивээл, хамгаалал
detriment
хохирол, алдагдал
longevity
урт удаан нас, удаан амьдрал
imbibe
сорох, уух
virile
эр хүний, эрэлхэг чадалтай
senile
хөгширсөн, өтөлсөн
doddering
чичрэх, салганах