Level 25 Level 27
Level 26

Week 26


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lethargic
үхсэн юм шиг, үлбэгэр
prevalent
давамгайлсан, өргөн дэлгэрсэн
paramount
нэгдүгээр зэргийн, дээд
remiss
хайхрамжгүй, анхааралгүй
hostile
нөхөрсөг бус, дайсагнасан
rebuke
буруушаах, загнах
aversion
дургүй зүйл, зэвүүцэл
evince
харуулах, үзүүлэх
vogue
шинэ загвар, нэрд гарах
superficial
өнгөц, гадар талын
jettison
хаях, шидэх, аюул тохиолдох үед онгоцноос ачаа хаях
inevitable
зайлшгүй, хувиршгүй
lucrative
олзтой, орлоготой
tussle
зодоон, тэмцэл
intrinsic
үнэн зөв, бодитой
acute
хурц, гярхай
gist
мөн чанар, гол санаа
transient
дайраад өнгөрөх, түр оршин суугч
terse
үг цөөнтэй, богино
cogent
маргашгүй, давшгүй