Level 26 Level 28
Level 27

Week 27


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pinnacle
орой, шовгор орой
array
иж бүрдэл, цуваа
obscure
тодорхойгүй, алдаршаагүй
ardent
догшин, оргилуун
culminate
дээд цэгтээ хүрэх, оргилд хүрэх
constrict
хязгаарлах, шахагдах
prodigy
гайхамшиг
bereft
салгах, үгүй болох
falter
бүдрэх, түгдрэх, гацах
exultation
баяр хөөр, баярлан хөөрөх
vitriolic
хор шартай, хорон, ёжтой
invective
доромжилсон, басамжилсан
besmirch
балиартуулах, өнгийг нь алдагдуулах
voluminous
овор ихтэй, багтаамжтай
retrospect
хуучнаа санан дурсах, өнгөрснөө эргэж харах
egotist
өөрийгөө өргөмжилдөг хүн
humility
даруу байдал, ичимхий дорой зан
pungent
ёжтой, хурц
inveterate
засаршгүй, архаг
adamant
тууштай, хөдөлшгүй