Level 27 Level 29
Level 28

Week 28


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vulnerable
эмзэг, хэврэг
bedlam
галзуу, солиотой
cacophony
буруу сонсогдох
exploit
ашиглах, дарлан мөлжих
propinquity
ойр хөрш байх, ойрын төрөл
disgruntled
уур уцаартай, сэтгэл дундуур
infallible
алдаа эндэгдэлгүй, найдвартай
panacea
зовлон зүдгүүрээс гэтэлгэх арга хэрэгсэл, бүх өвчнийг анагаагч эм
eradicate
устгах, арилгах
impede
саад болох, хүндрүүлэх
sedate
дөлгөөн, тайван
equanimity
уужуу тайван байдал, сэтгэлийн тэвчээр
compatible
таарч тохирох, эвтэй, нийцтэй
serenity
саруул, тунгалаг
revere
бишрэх, ихэд хүндэтгэх
irrational
оновчтой биш, ухаан бодолгүй юм
avarice
ховдог шунахай сэтгэл
insatiable
ханаж цаддаггүй, ховдог шунахай
nadir
хамгийн доод цэг
moribund
үхэж байгаа, унтарч байгаа