Level 2 Level 4
Level 3

Week 3


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dupe
гэнэн хүн
euphemism
зөөлрүүлэн хэлэх арга
inadvertent
хайхрамжгүй, санаандгүй
wrest
хүчээр суга татах, булаан авах
tremulous
салганасан, чичирсэн
ominous
заналхийлсэн, аюул зөгнөсөн
bristle
арзайх, өрвийх
jostle
чихцэлдэх, түлхэх
mundane
энгийн, жирийн
infamous
муу нэрээр алдаршсан
lackluster
бүдэг, бүүдгэр
loathe
дургүйцэх, жигших, үзэн ядах
cessation
завсарлага, түр зогсолт
reprimand
сануулах, донгодох
caustic
егөөдөл, хор
stipulate
нөхцөлийг тохиролцох
incongruous
зохицохгүй, таарахгүй
condolence
эмгэнэл, гашуудал
repudiate
няцаах, татгалзах
incipient
үүсэн төрж байгаа, эхэлж буй