Level 29 Level 31
Level 30

Week 30


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extinct
сөнөсөн, унтарсан, мөхсөн
idyllic
энх тунх, амар жимэр
galvanize
урамшуулах, сэргээх
encumbrance
саад, дарамт, зовлон
gaudy
хурц, гялалзсан, марзан
condescend
доромжлогдох, доошоо орох
candor
чин сэтгэл, илэн дэлэнгүй зан
mortify
доромжлох, шоовдорлох
jocose
шог хошин, зугаатай
malign
хорсол, муу муухай
omnipotent
бүхнийг чадах, бүхнээс хүчтэй
zenith
дээд цэг, оргил үе
fledgling
танигдаагүй, ангаахай
peremptory
татгалзаж болшгүй, эрс тэс
precedent
урьдын, өмнөх
wheedle
аргадах, бялдуучлах
rustic
хөдөөний хүн, тариачин, эршүүд хүн
jubilant
хөөрч хөхөрсөн, баяр хөөртэй
decorum
хүмүүжил, соёлч боловсон байдал
charlatan
зальт этгээд, хуурагч