Level 33 Level 35
Level 34

Week 34


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
site
байршил, сайт
vigil
нойргүйдэл, сонор сэрэмж
cumbersome
түвэгтэй, бараа сүртэй
interrogate
магадлах, асуух
divulge
илрүүлэх, олны сонорт хүргэх
fluctuate
хэлбэлзэх, эргэлзэх, гуйвах
unmitigated
бууруулаагүй, сулруулаагүй
commodious
чөлөөтэй, өргөн уужим
antiquated
хуучирсан, хуучин
disheveled
замбараагүй, арзайсан
tenacious
бат бэх, найдвартай
facade
нүүрэн тал, гадна төрх
asinine
тэнэг, гөжүүд
grimace
ярвайх, ярваганах
calumny
гүтгэлэг, гүжирдлэг
pittance
хомс, цөөн тоо хэмжээ
au courant
бүрэн мэдсэн, шинэчлэгдсэн
fastidious
тод, тодорхой
noisome
өмхий, балиар
unkempt
арзайсан, заваан