Level 35 Level 37
Level 36

Week 36


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genre
уран зохиолын төрөл зүйл, жанр, төрөл
candid
үнэнч, үнэн сэтгэлээсээ
unsavory
тааламжгүй
degrade
задралд орох, доройтуулах
venial
уучилж болох, өршөөж болох
epitome
хураангуйлал, амьдчилал
dexterity
ур чадвар
grotesque
утгагүй, дэмий
compassion
өрөвдөлт, энэрэл, нигүүлсэл
repugnant
тэвчих аргагүй, жигшсэн
acme
оргил, туйл
copious
арвин, их
vehemently
ширүүн, догшин
depict
дүрслэх, зурах
naive
гэнэхэн, гэнэн
perfidious
итгэл алдсан, урвасан
covet
маш их хүсэх, мөрөөдөх
ingratiate
ая тал засах, бялдуучлах
penury
ядуу зүдүү байдал, дутагдах
ignominious
гэмгүй, шийтгэгдээгүй